Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Hälso- och sjukvård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avses med sjuk- och hälsovård åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Löpande bokföring Avdragsgilla hälso- och sjukvårdskostnader debiteras konto 7620 Sjuk- och hälsovård, alternativt på underkontona 7621 Sjuk- oc...

arrow_forward
rm

Corona

I spåren av coronapandemin, Covid-19, har lagstiftning införts som ska underlätta för företag, föreningar och offentliga aktörer. Även Skatteverket har inom sina ramar kommit med lättnadsregler på olika områden. Skatteverket har på sin webbplats, (www.skatteverket.se) en särskild sida med coronainf...

arrow_forward
rm

Omvänd beskattning

Definition Omvänd beskattning innebär att köparen istället för säljaren redovisar momsen. Säljaren debiterar inte någon moms i fakturan utan kan i vissa fall överlåta på köparen att redovisa momsen. Omvänd beskattning används exempelvis när ett svenskt företag köper varor från en säljare i ett anna...

arrow_forward
rs

Hälsoundersökning

arrow_forward
rs

Byggnadsinventarier

Definition Är byggnadstillbehör som används i den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Lagrum 19 kap. 19-21 §§ IL Kommentar I en byggnad som inte används som bostad kan det finnas byggnadsinventarier. Det är byggnadstillbehör som används i den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Ti...

arrow_forward
ra

Uppsägning på grund av personliga skäl

Det finns endast två former av uppsägningar från arbetsgivarens sida. En uppsägning kan ske på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren måste välja mellan dessa uppsägningsgrunder. De kan inte åberopas samtidigt och inte heller alternativt. I vissa avseenden är regle...

arrow_forward
rr

Företagsförsäkringar

Genom försäkringar kan företaget skydda sig ekonomiskt mot vissa händelser, som t.ex. brand, inbrott och vattenskador. Det är här viktigt att säkerställa att de belopp som täcks av försäkringen är rimliga och tillräckliga, att de avser relevanta risker och tillgångar samt att de skador som kan uppk...

arrow_forward
rl

Återbetalningsskyldighet

Om företaget följer semesterlagen eller kollektivavtalens regler om intjänande och semesterår, får en anställd ingen betald semester under det första anställningsåret. För att ge den anställde möjlighet till en tids betald ledighet tillämpar många företag s.k. förskottssemester.

arrow_forward
rr

Koncernbidrag

Löpande bokföring Redovisningen av koncernbidrag görs normalt inte i den löpande bokföringen utan först i samband med bokslutsarbetet. K3-regler Enligt punkt 6.6 ska, som huvudregel, både erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition, dvs. detsamma som enligt K2. När ett mod...

arrow_forward
rm

Importmoms

arrow_forward
Visar 231 till 240 av 5043 träffar.