Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Värdeminskningsavdrag

Definition Årligt avdrag motsvarande den periodiserade anskaffningsutgiften. Lagrum 18 kap. 3 § och 19 kap. 4-5 §§ IL Kommentar Byggnader, inventarier, markanläggningar och nyttjanderättshavares förbättringar kostnadsförs genom värdeminskningsavdrag. Byggnader skrivs av enligt den ekonomiska l...

arrow_forward
ra

Förolämpning

Definition Förolämpning är ett brott enligt brottsbalken innebärande att en person skymfar en annan person genom att direkt till denna uttala ord av smädande innebörd. Arbetsrättsliga konsekvenser Beroende på graden av förolämpning på en arbetsplats kan det få olika konsekvenser. En ringa föroläm...

arrow_forward
rb

Beslutsförhet för styrelsen

Definition Styrelsen får fatta beslut när fler än hälften av ledamöterna är närvarande (ABL 8:21). Det kallas att styrelsen är beslutsför. Bolagsordningen kan föreskriva att ett högre antal ledamöter behövs för att uppnå beslutsförhet. Vid kontrollen av närvarande ledamöter räknas jäviga ledamöte...

arrow_forward
rr

Sajt (site)

Löpande bokföring Företagets utgifter för produktion av egna websidor eller en sajt på internet i syfte att utforma en företags- eller produktpresentation utgör ofta en marknadsföringsåtgärd och bör därför redovisas som reklam, t.ex. på konto 5970 Film-, radio-, TV- och internetreklam (BAS 2020), a...

arrow_forward
rm

Personalfest

arrow_forward
rm

Prispengar

arrow_forward
rm

Reservregeln

arrow_forward
rr

Förlopp

Enligt 5 kap. 1 § BFL ska affärshändelserna bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens...

arrow_forward
rs

Otillbörlig skatteförmån

Definition Begrepp i praxis avseende de tidigare reglerna om undantag från uttagsbeskattning, nuvarande regelverk om underprisöverlåtelser. Lagrum 23 kap. IL Kommentar Huvudregeln är att alla transaktioner ska ske till marknadsvärde, om så inte sker ska transaktionen uttagsbeskattas. I reglerna...

arrow_forward
rr

Ändamål, bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.

arrow_forward
Visar 2381 till 2390 av 5043 träffar.