Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Expansionsfondsskatt

Definition Skatt som tas ut vid avsättning till expansionsfond. Lagrum 34 kap. 3 § och 65 kap. 8 § IL Kommentar Skatten uppgår till 20,6 procent och betalas tillbaka i samband med återföring av expansionsfonden. Expansionsfondsskatten har sänkts från 22 procent till 20,6 procent fr.o.m. det b...

arrow_forward
rs

Verktyg

arrow_forward
rm

Organisationskostnader

Organisationskostnader är kostnader som är tätt förknippade med att äga aktiebolag. Den som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet till moms har normalt avdragsrätt för moms på kostnader. Det är däremot inte självklart att moms får dras av på kostnader som utgör organisationskostnader. Fråg...

arrow_forward
rm

Bensinkort

arrow_forward
rb

Årsstämma

Definition Årsstämman är en obligatorisk bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen för aktieägarna och vissa förbestämda beslutsärenden ska behandlas. Årsstämma är en form av Ordinarie bolagsstämma. Tidpunkt för årsstämmanÅrsstämman ska hållas årligen inom sex månader från utgån...

arrow_forward
rs

Vaccinationer

arrow_forward
rs

Hyresersättning

Definition Ersättning för att den anställde upplåter utrymme i den egna bostaden till arbetsgivaren. Kommentar Om arbetsgivaren betalar ut hyresersättning till en anställd ska ersättningen beskattas, antingen som inkomst av kapital eller som inkomst av tjänst. För att beskattning ska ske som ink...

arrow_forward
rb

Företagsnamn

Definition Företagsnamn, som även kallas firma, verksamhet, är den benämning under vilken en person, fysisk eller juridisk, som är näringsidkare bedriver affärsverksamhet. Företagsnamnet är det som ger företaget identitet utåt i dess affärer och mellanhavanden med omvärlden. Det är ett så kallat n...

arrow_forward
rr

Nollinslag

arrow_forward
rr

Fastighetskostnader - egen fastighet

Företagets utgifter avseende fastighetskostnader redovisas på samma sätt oberoende av om utgifterna gäller företagets egen fastighet eller hyrd fastighet, fastighetskostnader - hyrd fastighet. Om en fastighetsägare utför tjänster på egen fastighet ska i vissa fall uttagsbeskattning ske. Löpande bo...

arrow_forward
Visar 2371 till 2380 av 5129 träffar.