Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Voucher

Se uppslagsordet Voucher i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Router

arrow_forward
rl

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Bidraget syftar till att stödja arbetsgivaren när det gäller att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp olika åtgärder med avsikt att stödja en medarbetare att vara kvar i arbete eller för att komma tillbaka till arbete efter en sjukskrivning. Åtgärderna ska vara arbetsplatsinriktade oc...

arrow_forward
rl

Arbetsrättsliga tvister

Arbetsdomstolen är en specialdomstol som ska pröva arbetsrättsliga tvister. En arbetsrättslig tvist är en tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

arrow_forward
rl

Arbetsresor

Lag I inkomstskattelag (1999:1229) finns bestämmelser om arbetsresor, d.v.s. resor till och från arbetet. Om man använder bilen för resor till och från arbetet kan en anställd göra avdrag för detta i sin inkomstdeklaration om: avståndet är minst fem kilometer man regelmässigt tjänar minst t...

arrow_forward
rl

Avtalsgruppförsäkring, AGS

Avtal När arbetsgivaren har tecknat avtal med ett fackförbund eller är medlem i ett arbetsgivarförbund, ska han teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. Svenskt Näringsliv - LOOm arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO, ett s.k. arbetaravtal, är...

arrow_forward
rl

Avgångsvederlag

När en anställd måste sluta sin anställning på grund av skäl, som han inte själv rår över, kan det bli aktuellt att ett avgångsvederlag betalas ut. Det kan exempelvis vara fråga om att den anställde sägs upp på grund av att ett företags filial läggs ner eller säljs. Avgångsvederlaget är oftast ett...

arrow_forward
rl

Avdrag för anställdas utgifter i arbete

Lag Kostnadsavdrag kallas från och med 2012 för avdrag för anställdas utgifter i arbetet. Inom vissa yrkesgrupper kan den anställde ha kostnader för arbetets utförande. Kostnader för vilka arbetsgivaren inte betalar kostnadsersättning. I stället kan arbetsgivaren vid beräkning av preliminärskatteav...

arrow_forward
rr

Hemtagningskostnader

Ett begrepp inom kalkylering är hemtagningskostnader, dvs. de kostnader företaget har för att få ”hem” varorna till lagret/affären, t.ex. frakt, tull- och speditionskostnader samt transportförsäkringar Dessa utgifter är direkt hänförliga till inköpet och ingår i anskaffningsvärdet för varorna.

arrow_forward
rs

Friskvård

arrow_forward
Visar 2371 till 2380 av 5043 träffar.