Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Övriga långfristiga ersättningar

K3-regler Övriga långfristiga ersättningar är enligt K3 punkt 28.12 ersättningar till anställda som inte förfaller till betalning inom tolv månader efter balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen, med undantag av ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid uppsägn...

arrow_forward
rr

Övningskvitto

Enligt 2 kap. 26 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 18 § SKVFS 2014:10 en utskrift enbart för övningsändamål från ett kassaregister med uppgifter som liknar de uppgifter som ska finnas på ett kassakvitto.

arrow_forward
rl

Paus

Arbetsgivaren ska ordna så att de anställda utöver raster, ska få skäliga pauser.

arrow_forward
rm

Pedagogisk aktivitet

arrow_forward
rs

Periodisering

Definition Att hänföra inkomster och utgifter till rätt period. Kommentar Beskattningen styrs till stor del av redovisningen. När det finns ett samband mellan hur frågan behandlas redovisningsmässigt och skattemässigt talar man om det kopplade området. Sambandet mellan redovisning och beskattning...

arrow_forward
ra

Permission

Med permission menas en kortare ledighet, normalt högst en dag, med bibehållen lön. Permission regleras i kollektivavtal. Det finns således ingen lagstiftning om permission. I kollektivavtalen anges i vilka situationer en arbetstagare har rätt till permission. I avtalen för arbetare på den privata...

arrow_forward
rl

Permission

Det finns ingen lag som reglerar en anställds rätt till permission, d.v.s. ledighet med bibehållen lön utan permission regleras uteslutande i kollektivavtal. Avtal Med permission menas att den anställde är ledig från sitt arbete och behåller sin lön under ledigheten. Regler för permission finns i...

arrow_forward
rr

Personalkostnader

Löpande bokföring Företagets kostnader för de anställda omfattar en mängd olika slags kostnader vilket åskådliggörs tydligt i BAS 2020 enligt följande: Kontogrupp Innehåll 70 Löner till kollektivanställda 72 Löner till tjänstemän och företagsledare, inkl. styrelsearvode 73 K...

arrow_forward
rr

Värdering

K3-regler Värdering innebär enligt K3 kap. 2 att fastställa det belopp till vilket ett företag ska redovisa tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Värdering beskriv enligt följande i en kommentar till kapitel 2: ”Värdering innebär att fastställa det belopp till vilket ett företag ska redovisa...

arrow_forward
rr

Variabel avgift

Variabel avgift är enligt K3 punkt 20.10 den del av leasingavgiften som inte är fast och som beräknas med utgångspunkt från andra faktorer än enbart att tid förflutit.

arrow_forward
Visar 2361 till 2370 av 5043 träffar.