Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Kyrka

arrow_forward
rm

Skidlift

arrow_forward
rr

Provisionsbaserat uppdrag

K2-regler Ett provisionsbaserat uppdrag är ett uppdrag för vilket inkomsten grundar sig på utfallet av försäljning av andras varor eller utförda tjänster, se punkt 6.9. K-årsbokslut Ett provisionsbaserat uppdrag är ett uppdrag för vilket inkomsten grundar sig på utfallet av försäljning av andras v...

arrow_forward
rs

Kvalitativa regler

Definition De regler som ställs upp i inkomstskattelagen för att en pensionsutfästelse ska kunna tryggas med en pensionsförsäkring. Lagrum 58 kap. IL Kommentar I 58 kap. IL ställs ett antal krav på pensionsutfästelser som ska vara uppfyllda för att utfästelsen ska kunna omfattas av en pensionsf...

arrow_forward
rr

Säkringsredovisning

Om ett företag inte vill ta en risk i en post, det kan vara ett lån, en fordran eller framtida kassaflöden kan ett företag säkra denna risk genom ett derivatinstrument, exempelvis en valutatermin eller en ränteswap. Säkringsredovisning innebär att ett företag inte redovisar effekten på den säkrade ...

arrow_forward
rs

Skattebrott

Definition Någon som uppsåtligen lämnar oriktig uppgift eller underlåter att lämna deklaration eller andra uppgifter och därigenom skapar en risk för ett felaktigt skattebeslut. Lagrum 2 § skattebrottslagen Kommentar En fysisk person kan dömas för skattebrott om denne - på annat sätt än muntl...

arrow_forward
rb

Votering

Definition Votering är detsamma som Omröstning. Det förekommer även uppfattningen att votering är samma sak som Sluten omröstning. Votering är dock detsamma som omröstning, vilken kan vara öppen eller sluten.

arrow_forward
rr

Iphone

arrow_forward
rs

Inkassoavgift

Definition Utgift för att anlita ett inkassoföretag. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Om en kund inte betalar en faktura i tid kan säljaren vända sig till ett inkassoföretag för att driva in skulden, alternativt till Kronofogden med en skriftlig begäran om betalningsföreläggande. Erlagda avgifte...

arrow_forward
rl

Begravning

Enligt permissionsregler får en anställd vara ledig från arbetet vid nära anhörigs begravning.

arrow_forward
Visar 2361 till 2370 av 5129 träffar.