Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Personalskatt

arrow_forward
rs

Pensionsreserv

Definition Det sammanlagda kapitalvärdet av samtliga pensionsutfästelser som företaget lämnat. Kommentar För att kunna beräkna pensionsreserven måste man beräkna kapitalvärdet av pensionsutfästelserna. Kapitalvärdet är den skuld som ett företag har, hänförlig till pensionsutfästelsen vid en viss ...

arrow_forward
rs

Pensionsavtal

Definition Ett avtal som reglerar en anställds rätt till pension. Kommentar Ofta ligger avtalet i anställningsavtalet, men ibland finns ett separat avtal mellan den anställde och arbetsgivaren.

arrow_forward
rs

Transfer pricing

arrow_forward
rs

Pristävling

Definition Tävling där vinsten är en ersättning för deltagarens prestation inom ramen för sin tjänst. Lagrum 10 kap. 1 § och 11 kap. 1 § IL Kommentar Med tjänst avses enligt lagtexten anställning, uppdrag, och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur. Vinster i pristäv...

arrow_forward
rs

Ränteinkomst

Definition Inkomster som motsvarar en ränteutgift. Lagrum Föreslås placeras i 24 kap. 3 § IL Kommentar Genom nya skatteregler, som planeras gälla för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, kommer vissa negativa räntenetton begränsas genom en generell räntebegränsning. En utförlig bes...

arrow_forward
rm

Organisationsnummer

Definition Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar med flera tilldelas ett organisationsnummer enligt lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer. När en juridisk person registreras till moms hos Skatteverket så sker det med stöd av organisationsnumret. Med organisationsnu...

arrow_forward
rs

Övergångspost

arrow_forward
ra

VD-avtal

Att den verkställande direktören, VD, bör ha ett särskilt välskrivet avtal följer av att VD normalt sett anses som företagsledare och därmed inte omfattas av anställningsskyddslagen. Arbetstagare som har en företagsledande eller därmed jämförbar ställning undantas från anställningsskyddslagens till...

arrow_forward
rm

Naturguidning

Sedan 2018 är skattesatsen 6 % på naturguidning eller förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden. Beskattning Skatteverket har i ställningstagande (180219, dnr: 202 62035-18/111) redogjort för sin syn och anger bl....

arrow_forward
Visar 2341 till 2350 av 5129 träffar.