Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Trepartshandel

Se uppslagsordet Trepartshandel i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Trohetsrabatter

Till s.k. trohetsrabatter räknas rabatter såsom mängdrabatter (ej personalrabatter), bonus eller liknande förmåner. Om den anställde utnyttjar trohetsrabatten privat utgör detta en skattepliktig förmån.

arrow_forward
rr

Tvistiga skulder

En skuld som är tvistig ska enligt K2 punkt 17.3 redovisas som skuld om tvisten rör skuldens existens, belopp, kvaliteten på det levererade eller liknande. Uppenbart grundlösa krav som riktas mot företaget ska däremot inte redovisas (eftersom det inte är en affärshändelse). Bestämmelsen är kopplad ...

arrow_forward
rr

Uniform

arrow_forward
rr

Uppdragsinkomst

K3-regler Enligt punkt 23.19 ska uppdragsinkomsten omfatta den ursprungligen avtalade ersättningen, och ersättningar till följd av ändringar i omfattningen av uppdraget, anspråk och incitamentsersättningar i den utsträckning det är sannolikt att justeringarna kommer att resultera i inkomster som ...

arrow_forward
rr

Uppskjuten skatteskuld

K3-regler En uppskjuten skatteskuld är enligt punkt 29.13 inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden. Uppskjuten skattskuld redovisas på konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter. Årets förändring debiteras eller krediteras konto 8940 ...

arrow_forward
rr

Utrangering

Anläggningstillgångar som inte längre används, eller finns kvar i verksamheten på grund av att de förstörts, kasserats, slängts, skrotats etc., ska utrangeras/skrivas ned med det återstående redovisade värdet, nedskrivningar. Vid utrangeringen måste anskaffningsvärdet och ackumulerade avskrivningar...

arrow_forward
rr

Utvecklingsfond

Fond för utvecklingsutgifter

arrow_forward
rr

Utvecklingsutgifter

arrow_forward
rr

Vaktbolag/väktare

arrow_forward
Visar 2341 till 2350 av 5043 träffar.