Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Avgiftsbestämda planer

Avgiftsbestämda planer är enligt K3 punkt 28.8 planer för ersättning efter avslutad anställning enligt vilka ett företag betalar fastställda avgifter till ett annat företag och inte har någon legal förpliktelse eller informell förpliktelse att betala ytterligare något ytterligare, även om det andra...

arrow_forward
rr

Avkastningsskatt på pensionsmedel

Enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel är avkastningsskatten en schablonskatt på pensionskapital som ska betalas till staten av t.ex. pensionsstiftelser och arbetsgivare som gör avsättning för pensioner i balansräkningen. För beräkning, se uppslagsordet Avkastningsskatt på pen...

arrow_forward
rr

Avgift, pantsättning

arrow_forward
rr

Avskrivningsmetoder

K3-regler Ett företag som tillämpar K3 ska enligt punkt 17.20 välja en avskrivningsmetod som återspeglar förväntad förbrukning av den materiella anläggningstillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningsmetoden ska omprövas, om det finns en indikation på att förväntad förbrukning har förändr...

arrow_forward
rr

Anslutningsavgifter

Fastighetsägarens kostnader för anslutningsavgifter (och anläggningsbidrag) för att få nyttja el, kabel-TV, fjärrvärme, vatten, avlopp etc. för näringsfastigheten utgör en del av anskaffningsvärdet för tillgången. För sälj-/leveransföretagen utgör anslutningsavgifterna intäkter som normalt bokförs ...

arrow_forward
ra

Betyg

Arbetsgivaren ska i samband med att en arbetstagare lämnar sin anställning upprätta ett skriftligt intyg som anger anställningstiden och beskriver utförda arbetsuppgifter. Av praxis följer att en arbetstagare har rätt till detta. Vid längre anställningstid bör anställningsintyget dessutom innehålla...

arrow_forward
rs

Återbetalning av lön

Definition När en anställd återbetalar felaktigt utbetald lön till arbetsgivaren. Kommentar Återbetalning av lön t.o.m. 2018 En återbetalning av felaktigt utbetald lön ska vanligtvis påverka det beskattningsår för den anställde då den felaktiga utbetalningen gjordes. Om arbetsgivaren upptäcker ...

arrow_forward
rr

Överlåtande bolag

Med begreppet överlåtande bolag avses det bolag som upplöses i samband med en fusion.

arrow_forward
rl

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning är ett sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan går minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram och de nationella programmen i gymnasiesärskolan. Det...

arrow_forward
rl

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdrag innebär en skatttelättnad på inkomster av anställning eller aktiv näringsverksamhet. Inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag kan vara: sjukpenning föräldrapenning ersättning från arbetslöshetskassa aktivitetsersättning sjukersättning pension. Jobbskatteav...

arrow_forward
Visar 2331 till 2340 av 5043 träffar.