Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Enskild firma

En enskild firma drivs av en privatperson, s.k. fysisk person. Den som driver en enskild firma kallas för enskild näringsidkare och verksamheten benämns enskild näringsverksamhet. Löpande bokföring Alla som är bokföringsskyldiga bokföringsskyldighet enligt BFL ska avsluta den löpande bokföringen ...

arrow_forward
rb

Bolagsverket

Bolagsverket är den statliga myndighet som har till uppgift att granska, registrera och informera om olika bolag, däribland aktiebolag, europabolag, handelsbolag och kommanditbolag. Bolagsverkets verksamhet är avgiftsfinansierad. Bolagsverket är bland annat ansvarigt för Näringslivsregistret samt ...

arrow_forward
rr

Nettoinvestering i ett leasingavtal

Nettoinvestering i ett leasingavtal utgörs enligt K3 punkt 20.16 av bruttoinvesteringen i ett leasingavtal diskonterat till leasingavtalets implicita ränta.

arrow_forward
rs

Källskatt

Definition Skatt som dras av och betalas in till staten av utbetalaren redan i samband med betalningen till mottagaren. Kommentar För att minska risken för skattebortfall har man i en del fall valt att kräva in skatt redan i samband med utbetalningen av den skattepliktiga ersättningen. En form a...

arrow_forward
rs

Taxeringsenhet

arrow_forward
rs

Representationsgåva

arrow_forward
rb

MTF

arrow_forward
rs

Schablonintäkt - värdepappersfond

Definition Underlag för att beskatta värdet av andelar i värdepappersfonder. Lagrum 42 kap. 43-44 §§ IL Kommentar Värdepappersfonder inkomstbeskattas inte. Det är istället delägarna som beskattas genom att de påförs en schablonintäkt som beskattas i inkomstslaget kapital för fysiska personer oc...

arrow_forward
rs

Direktavdrag för reparationer

arrow_forward
rm

Faktureringsmetoden

arrow_forward
Visar 2311 till 2320 av 5129 träffar.