Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Bordläggning

Definition Bordläggning innebär att ett beslut i en beslutande grupp skjuts upp till nästkommande möte eller ett senare datum. Styrelsen får vid bordläggning alltså ett uppskov med att fatta ett visst beslut, exempelvis på grund av dåligt underlag, tidsbrist eller oenighet. Bordläggning kan förekom...

arrow_forward
rb

Borttappat aktiebrev

arrow_forward
rb

BTA

arrow_forward
rb

Crowdfunding

arrow_forward
rs

Kommission

Definition Att köpa eller sälja något för annans räkning. Lagrum 36 kap. IL Kommentar När ett kommissionärsföretag bedriver näringsverksamhet för ett kommittentföretag genom ett kommissionärsavtal föreligger skatterättslig kommission. Kommissionärsföretaget behöver då inte ta upp det skattemäss...

arrow_forward
rs

Konferensresa

Definition Tjänsteresa för utbildning och/eller diskussion och information om företagets organisation och verksamhet. Kommentar En konferensresa är i grunden en tjänsteresa, vilket innebär att arbetsgivaren normalt får avdrag för kostnaden som utbildningskostnader och att den anställde inte ska f...

arrow_forward
rs

Kreditförsäkring

Definition Innebär att arbetsgivarens pensionsutfästelser är garanterade om arbetsgivaren exempelvis skulle komma på obestånd och inte kan betala sina pensionsutfästelser. Lagrum 28 kap. 3 § IL Kommentar För att en avsättning för pension ska vara avdragsgill krävs det att avsättningen är kredi...

arrow_forward
rs

Kupongskatt

Definition Skatt som ska innehållas för utdelning till begränsat skattskyldiga personer. Lagrum kupongskattelagen Kommentar Den som tar emot utdelning ska lämna information till utbetalaren så att denne kan avgöra om det är aktuellt att innehålla kupongskatt. Om en utdelning betalas till utland...

arrow_forward
rs

Kvalificerade personaloptioner

Definition En särskild typ av personaloptioner som uppfyller vissa krav både på innehavaren och det företag som ställer ut optionen. Lagrum 11 a kap. IL Kommentar För att underlätta för vissa företag att rekrytera och behålla medarbetare har regler om kvalificerade personaloptioner införts från...

arrow_forward
rs

Körjournal

Definition En journal över antalet körda mil för t.ex. en bil. Kommentar En noggrant förd körjournal är ett viktigt bevismaterial för att visa att bilförmån och/eller drivmedelsförmån inte ska påföras. En fullständig körjournal bör innehålla uppgifter om mätarställningen vid årets början, mä...

arrow_forward
Visar 2301 till 2310 av 5043 träffar.