Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Föreningsfrihet

arrow_forward
rr

Hotellkostnader

Löpande bokföring Utgifter för hotellkostnader i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor redovisas som resekostnader i företagets bokföring. Även annan kostnad för logi i samband med tjänsteresa är avdragsgill för företaget och skattefri för den anställde. För privat övernattning, som ej med...

arrow_forward
rm

Personalbil

arrow_forward
rr

Kostförmån

Löpande bokföring Om arbetsgivarens utgifter för kosten kan särredovisas debiteras dessa utgifter vid inköpstillfället på konto 7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider, alternativt på konto 7380 Kostnader för förmåner för anställda. Arbetsgivaravgifter beräknas på schablonvärdena och...

arrow_forward
rr

Kostnadsersättningar

En anställd (eller uppdragstagare) som haft utgifter för att utföra sina arbetsuppgifter kan få kostnadsersättning av arbetsgivaren (eller uppdragsgivaren). Vid utlägg får den anställde betalt för ett utlägg som denne haft för arbetsgivarens räkning och fakturan/kvittot i original tillhör arbetsgiv...

arrow_forward
rr

Kreditavgifter

Kreditavgifter i samband med check-, giro- eller byggnadskrediter behandlas i företagets bokföring som räntekostnader. Även aviseringsavgifter behandlas som kreditavgifter och bokförs som räntekostnader. Kreditavgiften utgår i viss procent av det beviljade kreditbeloppet (limiten) och uttas från ko...

arrow_forward
rr

Nettolöneavdrag

Med nettolöneavdrag menas att man från den nettolön som ska utbetalas gör ett avdrag som en slags direkt betalning från en anställd för uttag av varor, tjänster och förmåner. Nettolöneavdraget påverkar inte bruttolönen, bara det utbetalade beloppet (jfr. bruttolöneavdrag). Löpande bokföring Konto ...

arrow_forward
rr

Kreditförsäljning

I motsats till vid kontantförsäljning, ”försäljning över disk”, får säljaren vid kreditförsäljning inte betalt vid själva försäljningstillfället utan först efter en viss avtalad kredittid, t.ex. 30 dagar. I samband med försäljningen skriver det säljande företaget ut en faktura (räkning) till köpare...

arrow_forward
rr

Årsavgift, bostadsrättsförening

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt ska göras om ersättning (årsavgift) och utan tidsbegränsning och får endast göras av bostadsrättsföreningar (1 kap. 4 § BRL). Enligt 7 kap. 14 § BRL ska en medlem betala en årsavgift till bostadsrättsföreningen för den löpande verksamheten. Om kostnad för u...

arrow_forward
rm

Förenklad faktura

arrow_forward
Visar 2291 till 2300 av 5043 träffar.