Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Takeover

arrow_forward
rr

Journalminne

Journalminne är benämning på dokumentation av den löpande registreringen i kassaregistret i elektronisk form, dvs. en behandlingshistorik, se 42 kap. 2 § SFL. Journalminne utgör räkenskapsinformation enligt BFL. Texten i journalminnet ska vara på svenska eller engelska (5 kap. 2 § SKVFS 2014:10).

arrow_forward
ra

Direktavtal

arrow_forward
rb

Teckningskurs

Definition Teckningskursen är det belopp som en aktietecknare ska betala per aktie, antingen vid bildandet av ett aktiebolag eller vid nyemission av aktier. Teckningskursen måste vara lika stor som eller överstiga aktiens Kvotvärde. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet innebär det en Överku...

arrow_forward
rl

Guldklocka

En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda.

arrow_forward
ra

Behovsanställning

arrow_forward
rr

Utländsk skatt

Se uppslagsordet Avräkning av utländsk skatt i Rätt Skatt.

arrow_forward
rl

Terminalglasögon

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska alla anställda, som arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm, få genomgå en synundersökning på arbetsgivarens bekostnad. Visar det sig då att den anställde behöver glasögon för bildskärmsarbete, räknas dessa som ett arbetsredskap. Arbe...

arrow_forward
rr

LVP

arrow_forward
rm

Egenanställd

Beskattning Skatteverket har i ställningstagande (161108, dnr: 131 486675-16/111) bedömt momshanteringen för så kallade egenanställningsföretag, Skatteverket sammanfattar sin syn enligt följande: ”Enligt Skatteverkets bedömning bedriver en egenanställd inte någon ekonomisk verksamhet självständigt...

arrow_forward
Visar 2291 till 2300 av 5129 träffar.