Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Anstånd

Definition Ett beslut att få skjuta upp ett åtagande på bestämd eller obestämd framtid. Lagrum 36 kap. 1 § och 63 kap. SFL Kommentar Det finns möjlighet att få anstånd med att lämna deklarationer och särskilda uppgifter till Skatteverket. Det gäller både inkomstdeklaration och skattedeklaration...

arrow_forward
rb

Agentmodellen

Definition Agentmodellen (även kallad agent-principal-modellen) är en ekonomisk förklaringsmodell som används för att analysera relationen mellan uppdragstagare och uppdragsgivare, som till exempel relationen mellan bolagsstämma och styrelse. Modellen ligger till grund för det fokus på aktieägarvär...

arrow_forward
rr

Inventarier

arrow_forward
rm

Blandad verksamhet

Ett företag som omsätter både momspliktiga och undantagna (momsfria) transaktioner har så kallad blandad verksamhet. I blandad verksamhet måste momsen på kostnader som tillhör respektive del identifieras och momsavdrag får bara göras om kostnaden direkt kan kopplas till momspliktiga transaktioner. ...

arrow_forward
rb

Disponibla beloppet

Definition Det disponibla beloppet är i bolagsrättsliga sammanhang vanligtvis en benämning för det belopp som finns tillgängligt för vinstutdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna. Beloppet är i princip detsamma som Fritt eget kapital och bestäms negativt genom det belopp som inte sk...

arrow_forward
rs

Personalfest

arrow_forward
rr

Hanteringskostnader

I samband med faktureringen tar vissa företag ut en avgift för hanteringen. Dock är det inte tillåtet att lägga till något i fakturan som inte redan har överenskommits tidigare. Det gäller även denna avgift, som brukar benämnas hanteringskostnad, faktureringsavgift eller expeditionsavgift. Köparen ...

arrow_forward
§

Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

arrow_forward
rs

Avgifter till branschföreningar

Definition Medlemsavgift till olika branschorganisationer. Lagrum 9 kap. 2 § IL Kommentar Enligt huvudregeln i inkomstskattelagen är medlemsavgif- ter till olika föreningar inte avdragsgilla. Det gäller även om medlemskap i t.ex. en branschorganisation är nödvändig för att få anlita vissa lever...

arrow_forward
rs

Arrende

Definition Betalning för nyttjande av fastighet. Lagrum 15 kap. 1 § och 16 kap. 1 § IL Kommentar En fastighetsägare som upplåter hela eller delar av sin fastighet får betalt för detta genom att arrendatorn betalar arrende. Arrendet är skattepliktig ersättning för fastighetsägaren och en avdrags...

arrow_forward
Visar 221 till 230 av 5129 träffar.