Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Värdepappershandel

Definition Rörelse som syftar till att skapa vinst genom att köpa och sälja värdepapper. Lagrum 17 kap. 20 § IL Kommentar Värdepapper kan antingen vara kapitaltillgång eller lagertillgångar i en näringsverksamhet. Om de ingår i en värdepappershandel är de lagertillgångar. För någon som bedriver...

arrow_forward
rr

Maskiner och inventarier - försäljning

Vid försäljning av maskiner och inventarier, som redovisas som materiella anläggningstillgångar, ska en beräkning av eventuell realisationsvinst/realisationsförlust göras vid försäljningstillfället. Beräkningen görs genom att försäljningsintäkten minskas med redovisat värde. Realisationsvinster bok...

arrow_forward
rr

Förenklad faktura

Begreppet förenklad faktura återfinns i ML. Följande gäller förenklad faktura: Förenklad faktura får användas om fakturans totalbelopp uppgår till högst 4 000 kr inklusive moms. En förenklad faktura behöver enligt ML endast innehålla ett mindre antal uppgifter: datum för utfärdandet, identifier...

arrow_forward
rr

Kontantförsäljning

Vid kontantförsäljning av varor, produkter eller tjänster ”över disk” erhålles betalningen i samband med försäljningstillfället. Registrering av kontantförsäljningen sker vanligtvis i ett certifierat kassaregister. Kontantförsäljning intäktsredovisas på ett lämpligt konto i kontoklass 3 och ingår i...

arrow_forward
rr

Indirekt metod

arrow_forward
rr

Kontrakt

arrow_forward
rl

Preliminärskatt

Den grundläggande principen är att preliminärskatt ska betalas under inkomståret med ett belopp som, så nära som möjligt, motsvarar den slutliga skatten under året. Lag I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer: A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om den som betalar ut ers...

arrow_forward
rl

Synundersökning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska alla anställda, som arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm, få genomgå en synundersökning på arbetsgivarens bekostnad.

arrow_forward
rs

Tomträttsavgäld

Definition Löpande betalning för upplåtelse av mark genom tomträtt. Lagrum 16 kap. 1 § och 42 kap. 27 § IL Kommentar För en innehavare av en tomträtt som är en näringsfastighet är tomträtten en direkt avdragsgill kostnad. För en ägare av en privatbostad behandlas tomträttsavgäld som ränta. Nä...

arrow_forward
rl

Resor till och från arbetet

En anställd som använder sin privata bil i tjänsten har rätt till kostnadsersättning för eventuell tjänstekörning. Beroende på hur mycket bilen används i tjänsten kan också resorna till och från arbetet vara avdragsgilla i den anställdes inkomstdeklaration. Som huvudregel får resor till och från a...

arrow_forward
Visar 2281 till 2290 av 5043 träffar.