Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Spinning

Löpande bokföring Om företaget köper egna spinningcyklar ingår dessa normalt bland företagets inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Kostnader för spinning och annan motion debiteras normalt ett konto i konto 7380 Kostnader för förmåner till anställda eller 7690 Övriga personalkostnader.

arrow_forward
rr

Stämpelavgifter

Olika myndigheters uttag av stämpelavgifter kan bokföras på ett särskilt konto för kontroll-, provnings- och stämpelavgifter eller bokföras tillsammans med de utgifter som ärendet avser, t.ex. patent. Stämpel- och registreringsavgifter i samband med bildandet av ett företag, s.k. bolagsbildningskos...

arrow_forward
rr

Svinn

arrow_forward
rl

Bröllop

Med permission menas att den anställde är ledig från sitt arbete men behåller sin lön under ledigheten.

arrow_forward
rr

Balansräkning ÅRL

Följande uppställningsform för balansräkningen enligt ÅRL återfinns i bilaga 1 till ÅRL: BALANSRÄKNING Tillgångar Tecknat men ej inbetalt kapital AnläggningstillgångarI. Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Koncessioner, patent, lice...

arrow_forward
rr

Balansräkning, årsbokslut

Följande uppställningsform för balansräkningen finns för årsbokslut enligt BFNAR 2017:3 Årsbokslut (punkt 4.6): BALANSRÄKNING TillgångarAnläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Hyresrätter och liknande rättighete...

arrow_forward
rr

Banklån

arrow_forward
rr

Bokslutsarvode

Företagets utgifter för anlitande av redovisningsbyrå för upprättande av bokslut bokförs som bokföringskostnader. Hos redovisningsbyrån bokförs samma bokslutsarvoden som intäkter, konsultarvoden. K2-regler Enligt punkt 7.10 ska redovisningstjänster avseende årsredovisning kostnadsföras under det r...

arrow_forward
rs

Marknadsföring

arrow_forward
rs

Nyckelpersoner

Definition Expert eller någon med stor betydelse för ett företags framtid. Lagrum 11 kap. 22-23 §§ IL Kommentar För att göra det enklare för en arbetsgivare att attrahera utländska experter och nyckelpersoner finns det möjlighet för dessa att få skattelättnader i inkomstslaget tjänst. Möjligh...

arrow_forward
Visar 2271 till 2280 av 5043 träffar.