Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

El/elektricitet

Företagets utgifter för el kan både avse driften av verksamheten och/eller belysning och kan avse såväl hyrda lokaler som företagets egen fastighet. Om elräkningen avser både belysning och drift utan att de är åtskilda genom separata elmätare, kan kostnaderna för el först debiteras konto för belysn...

arrow_forward
rs

Ökade levnadskostnader

Definition Som ökade levnadskostnader räknas utgifter för logi, ökade måltidsutgifter samt diverse småutgifter. Lagrum 12 kap. 6 § IL

arrow_forward
rl

Reseförskott

I samband med en tjänsteresa kan arbetsgivaren betala ut ett förskott för att täcka de eventuella merkostnader en anställd kan få i samband med tjänsteresan. Det kan avse att täcka kostnader för t.ex. logi, representation eller taxiresor. När resan avslutats ska den anställde lämna en reseräkning,...

arrow_forward
rr

Design

arrow_forward
rr

Faktura, försäljning

Vid kreditförsäljning av varor och tjänster genererar företaget en faktura (räkning) och skickar till köparen elektroniskt eller på papper. Fram till dess fakturan är betald, har företaget en fordran på köparen, en kundfordran. En faktura som genereras elektroniskt arkiveras som huvudregel elektron...

arrow_forward
rl

Justering av bilförmånsvärde

Bilen kan anses som ett arbetsredskap om den är inredd för transport av verktyg eller annan utrustning. I det här fallet ansöker arbetsgivaren hos Skatteverket om jämkning/justering av förmånsvärdet.

arrow_forward
ra

Fetma

arrow_forward
rr

Hållbarhetsupplysningar

Enligt 6 kap. 1 § ÅRL ska ett större företag lämna de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Det avgörande är inte vilken bedömning...

arrow_forward
ra

ILO

ILO (International Labour Organization) är ett särskilt FN-organ med ändamål att främja social rättvisa och internationellt erkända mänskliga och arbetsrättsliga rättigheter. Det som särskilt utmärker ILO är den trepartiska strukturen som består av regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. Det är ...

arrow_forward
rr

Kaffeautomat, kaffebryggare

Inköp av större kaffebryggare och kaffeautomater samt liknande automater för drycker, godis, frukt, smörgåsar, kakor, färdiga måltider etc. avsedda för personalen räknas normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier, inköp. Utgifter för förbrukn...

arrow_forward
Visar 2271 till 2280 av 5129 träffar.