Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Design

arrow_forward
rr

Faktura, försäljning

Vid kreditförsäljning av varor och tjänster genererar företaget en faktura (räkning) och skickar till köparen elektroniskt eller på papper. Fram till dess fakturan är betald, har företaget en fordran på köparen, en kundfordran. En faktura som genereras elektroniskt arkiveras som huvudregel elektron...

arrow_forward
rl

Justering av bilförmånsvärde

Bilen kan anses som ett arbetsredskap om den är inredd för transport av verktyg eller annan utrustning. I det här fallet ansöker arbetsgivaren hos Skatteverket om jämkning/justering av förmånsvärdet.

arrow_forward
ra

Fetma

arrow_forward
rr

Hållbarhetsupplysningar

Enligt 6 kap. 1 § ÅRL ska ett större företag lämna de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Det avgörande är inte vilken bedömning...

arrow_forward
ra

ILO

ILO (International Labour Organization) är ett särskilt FN-organ med ändamål att främja social rättvisa och internationellt erkända mänskliga och arbetsrättsliga rättigheter. Det som särskilt utmärker ILO är den trepartiska strukturen som består av regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. Det är ...

arrow_forward
rr

Kaffeautomat, kaffebryggare

Inköp av större kaffebryggare och kaffeautomater samt liknande automater för drycker, godis, frukt, smörgåsar, kakor, färdiga måltider etc. avsedda för personalen räknas normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier, inköp. Utgifter för förbrukn...

arrow_forward
rr

Firma

arrow_forward
rl

Förskottssemester

Lag Om företaget följer semesterlag (1977:480) eller kollektivavtalens regler om intjänandeår och semesterår, får en nyanställd inte någon betald semester under det första anställningsåret. För att ge den anställde möjlighet till en tids betald ledighet tillämpar många företag s.k. förskottssemeste...

arrow_forward
ra

Franchise

Franchising innebär att driva ett etablerat affärskoncept under annans varumärke men genom eget företag. Franchising är vanligt förekommande avseende mycket väl etablerade varumärken som återfinns bland olika butiks-, hotell- och restaurangkedjor. Även tjänsteföretag kan upplåta sitt varumärke geno...

arrow_forward
Visar 2241 till 2250 av 5129 träffar.