Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Utmätning

Lag En anställd som av någon anledning inte kan betala, t.ex. skatter, felparkeringsavgifter, underhållsbidrag, skulder till kontokortsföretag, banklån, m.m. kan hamna i en situation där Kronofogden blir inblandad. Kronofogden kan i de här fallen besluta om utmätning av den anställdes lön för att b...

arrow_forward
rr

Balansdagskurs

K4-regler I IAS 21 punkt 8 definieras balansdagskurs som avistakursen vid rapportperiodens slut.

arrow_forward
rb

Teckningskurs

Definition Teckningskursen är det belopp som en aktietecknare ska betala per aktie, antingen vid bildandet av ett aktiebolag eller vid nyemission av aktier. Teckningskursen måste vara lika stor som eller överstiga aktiens Kvotvärde. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet innebär det en Överku...

arrow_forward
rl

Guldklocka

En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda.

arrow_forward
ra

Behovsanställning

arrow_forward
rr

Utländsk skatt

Se uppslagsordet Avräkning av utländsk skatt i Rätt Skatt.

arrow_forward
rl

Terminalglasögon

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska alla anställda, som arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm, få genomgå en synundersökning på arbetsgivarens bekostnad. Visar det sig då att den anställde behöver glasögon för bildskärmsarbete, räknas dessa som ett arbetsredskap. Arbe...

arrow_forward
rr

LVP

arrow_forward
rb

Elektroniskt bankintyg

Ett  Bankintyg kan även lämnas elektroniskt hos Bolagsverket för att visa att aktieägare betalat in aktiekapital vid bolagsbildning eller emissioner. Ett elektroniskt bankintyg får lämnas av banker, kreditmarknadsföretag eller kreditinstitut inom EES som har anslutit sig till Bolagsverkets bankint...

arrow_forward
rm

Egenanställd

Beskattning Skatteverket har i ställningstagande (161108, dnr: 131 486675-16/111) bedömt momshanteringen för så kallade egenanställningsföretag, Skatteverket sammanfattar sin syn enligt följande: ”Enligt Skatteverkets bedömning bedriver en egenanställd inte någon ekonomisk verksamhet självständigt...

arrow_forward
Visar 2231 till 2240 av 5129 träffar.