Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Studieledighet

En anställd som vill studera har rätt att vara tjänstledig från sitt ordinarie arbete för att studera. Kanske för att komplettera grundskole- eller gymnasiekompetens, eller kanske för att skaffa sig en helt ny utbildning. Lag Det är i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildn...

arrow_forward
rm

Mervärdesskattedirektivet

Definition Mervärdesskattedirektivet är namnet på vår ”EU-momslag”, dvs. Rådets direktiv 2006/112/EU av den 28 november 2006 - om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Direktivet är det EU-gemensamma regelverket för moms, som alla medlemsländer måste inarbeta i sin egen inhemska momslag. Mervärd...

arrow_forward
rr

Återförda bidrag

arrow_forward
rr

Intäkter, vidarefakturering

arrow_forward
rm

Koncerntjänst

arrow_forward
rr

Presentkort/presentcheckar

I vissa branscher är det vanligt att företag säljer presentkort eller presentcheckar. Så länge inte presentkortet är inlöst, har företaget som sålt presentkortet fått ett förskott från en framtida kund och har därmed en skuld till innehavaren. Eftersom presentkortet bokförs som en skuld, gärna på k...

arrow_forward
rs

Ränteinkomst

Definition Inkomster som motsvarar en ränteutgift. Lagrum Föreslås placeras i 24 kap. 3 § IL Kommentar Genom nya skatteregler, som planeras gälla för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, kommer vissa negativa räntenetton begränsas genom en generell räntebegränsning. En utförlig bes...

arrow_forward
rr

Ränteintäkter

Utestående lånefordringar, obligationer och tillgodohavanden på bank-, check- och plusgirokonto kan ge företaget ränteintäkter. Löpande bokföring Erhållen ränta krediteras något av kontona i kontogrupp 83 beroende på vad räntan avser. Bokslut Per balansdagen kan upplupna ränteintäkter redovisas ...

arrow_forward
ra

Företagsbot

Företagsbot kan utdömas om en person i ledande ställning i ett företag har begått ett brott vid utövning av näringsverksamheten genom att han eller hon inte har gjort tillräckligt för att förebygga brottsligheten. Det kan också utdömas om en person som haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kon...

arrow_forward
rs

Nettomarginalmetoden

Definition Metod från OECD:s riktlinjer som syftar till att komma fram till ett marknadspris mellan två parter i en intressegemenskap. Lagrum 14 kap. 19 § IL Kommentar Metoden går ut på att använda ett företags rörelsemarginal för att avgöra om priset mellan två parter i en intressegemenskap är...

arrow_forward
Visar 2221 till 2230 av 5043 träffar.