Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader som redovisas i resultaträkningen, ska enligt propositionens författningskommentarer till ÅRL bestå av ”kostnader som inte lämpligen kan placeras under någon av resultaträkningens övriga poster”. Kostnaderna kan vara att hänföra till sekundära aktiviteter eller verksamhet so...

arrow_forward
rl

Basränta

Basräntan fastställs av Skatteverket. Basräntan styr räntesatserna för under- respektive överskott på skattekonto. Basräntan följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året. Basräntan beräknas efter den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar. Man beräkn...

arrow_forward
§

Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

arrow_forward
rs

OMX-termin

arrow_forward
rl

Permission

Det finns ingen lag som reglerar en anställds rätt till permission, d.v.s. ledighet med bibehållen lön utan permission regleras uteslutande i kollektivavtal. Avtal Med permission menas att den anställde är ledig från sitt arbete och behåller sin lön under ledigheten. Regler för permission finns i...

arrow_forward
rb

Tyst bolag

Definition Tyst bolag är en juridisk beteckning på den relativt vanliga företeelsen att en person skjuter till pengar eller egendom till en rörelse driven av en annan person i syfte att värdet ska ingå i den andres förmögenhet, men på villkor att den första personen ska få del av vinst eller förlus...

arrow_forward
rs

Vinstsyfte

arrow_forward
rm

Bostadsrätt

arrow_forward
rm

Byggföretag

arrow_forward
rb

Europabolag

Definition Europabolag är en företagsform för gränsöverskridande affärsverksamhet, baserad på EU-rätten. Företagsformen infördes 2004. Europabolaget är för svenska förhållanden ett aktiebolag och juridisk person. Aktiekapitalet ska uppgå till minst 120 000 euro och företagsnamnet ska innehålla för...

arrow_forward
Visar 2211 till 2220 av 5043 träffar.