Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Fria aktier

Inaktuell benämning på aktier som inte var Bundna aktier. Fria aktier var alltså sådana aktier som även kunde ägas av utländska medborgare.

arrow_forward
rs

Garanti

arrow_forward
rb

GDPR

arrow_forward
rs

Genomsyn

Definition Rättslig argumentering som går ut på att bortse från en eller flera rättshandlingar och beskatta utifrån en tänkt innebörd av händelseförloppet. Kommentar Ett händelseförlopp ska beskattas utifrån sin verkliga innebörd oavsett vilken rubrik man valt för att benämna till exempel ett avt...

arrow_forward
rs

Genomsnittlig statslåneränta

arrow_forward
rm

Gruppregistrering

Regler om gruppregistrering finns för företag som bedriver finansiell verksamhet eller försäkringsverksamhet och för företag i inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden. Reglerna har tillkommit för att företag i en finansiell gruppering som bedriver momsfri finansiell verksamhet kan undvika ...

arrow_forward
rr

Grundbokföring

En grundbokföring visar bokföringsposterna i registreringsordning. Enligt 5 kap. 1 § BFL är inte bokföringsskyldigheten fullgjord förrän bokföringsposterna, framför allt affärshändelserna, kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring).

arrow_forward
rl

Halvdagstraktamente

Ett traktamente är avsett att täcka de merkostnader en anställd har i samband med en tjänsteresa. Det kan t.ex. vara kostnader för logi, kost, telefonsamtal m.m. Med tjänsteresa menas att arbetsgivaren beordrat den anställde att utföra arbete på annan ort, än där den anställde har sitt tjänsteställ...

arrow_forward
ra

Hängavtal

Kollektivavtalet utgör vid sidan av lagstiftningen den främsta metoden för att tillskapa generella regler för arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer. I medbestämmandelagen anges vad som menas med kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan förhandlingsberättig...

arrow_forward
rr

Hemresor

Se uppslagsordet Hemresor i Rätt Skatt.

arrow_forward
Visar 2201 till 2210 av 5043 träffar.