Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Samfällighetsförening

Enligt K2 punkt 1.2 är en samfällighetsförening som omfattas av K2 följande olika typer av föreningar: samfällighetsförening enlig 17 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (här benämnd SamfL), viltvårdsområdesföreningar enligt 1 § lagen (2000:592) om viltvårdsområden, fiskevårdso...

arrow_forward
rr

Senareläggning bokföring

I vissa fall får en affärshändelse bokföras senare än vad 5 kap. 2 § BFL föreskriver. Enligt 5 kap. 2 § BFL framgår att kontanta in- och utbetalningar som huvudregel ske senast påföljande arbetsdag samt att övriga affärshändser så snart det kan ske. Av andra stycket i 5 kap. 2 § framgår att bokföri...

arrow_forward
rr

Sociala avgifter

Företagets skyldigheter vad beträffar sociala avgifter kan delas in i skyldigheter enligt lag respektive enligt avtal. Alla sociala avgifter redovisas i kontogrupp 75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (BAS 2020). Till avgifter enligt lag hör arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt ...

arrow_forward
rr

Stämpelavgifter

Olika myndigheters uttag av stämpelavgifter kan bokföras på ett särskilt konto för kontroll-, provnings- och stämpelavgifter eller bokföras tillsammans med de utgifter som ärendet avser, t.ex. patent. Stämpel- och registreringsavgifter i samband med bildandet av ett företag, s.k. bolagsbildningskos...

arrow_forward
rr

Svinn

arrow_forward
rr

Särskild löneskatt vid passiv näringsverksamhet

Se uppslagsorden Särskild löneskatt och Enskild näringsverksamhet i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Taxonomi

En taxonomi innehåller begreppsdefinitioner, innehåll och struktur för rapporter samt regler för rapporter. Informationen kan användas av både användare och programvaror. En taxonomi innehåller följande. Begreppsdefinition med förväntad datatyp, debet/kredit och vilken period/balansdag data avser...

arrow_forward
rr

Temporär skillnad

Temporär skillnad är skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång eller en skuld. Uppskjuten skatt beräknas på denna skillnad. Uppskjuten skatt får inte redovisas enligt K2 men ska redovisas såväl i juridisk person som i koncernredovisning enligt K3.

arrow_forward
rs

Benefikt fång

Definition Förvärv av äganderätten till egendom utan betalning eller annan motprestation. Kommentar Arv, gåva, testamente och bodelning är exempel på benefika fång.

arrow_forward
rs

Delpension

Definition Innebär att en anställd delvis går i pension och delvis fortsätter att arbeta. Kommentar Det finns inget som hindrar att en anställd går ned i arbetstid och i stället får ut pension för den tid som personen inte arbetar. En sådan pensionsutbetalning är en direktpension som är avdragsg...

arrow_forward
Visar 2191 till 2200 av 5043 träffar.