Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Mobiltelefon

arrow_forward
rl

Miljöbil

En anställd som disponerar en bil som arbetsgivaren äger för privat körning blir påförd ett förmånsvärde. Förmånsvärdet beräknas enligt Skatteverkets regler. Program för beräkning av förmånsvärdet finns på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se. Lag I inkomstskattelag (1999:1229) finns bestäm...

arrow_forward
rs

Löneunderlag

Definition Summan av kontant ersättning som lämnats till de anställda i företaget och dess dotterföretag under året före beskattningsåret. Lagrum 57 kap. 17-18 §§ IL Kommentar Det är bara kontant ersättning som ska tas upp i inkomstslaget tjänst hos arbetstagaren som får räknas med i löneunderl...

arrow_forward
rm

Restaurangtjänst

Restaurang- och cateringtjänster (exklusive alkohol) beskattas med momsskattesatsen 12 %. Skatteverket uttalar (161129, dnr: 131 286740-16/111) att restaurangtjänster som normalt ingår i ett konferensarrangemang och som har ett nära tidsmässigt samband med de övriga konferensaktiviteterna ska anses...

arrow_forward
rm

Landsting

arrow_forward
rs

Utländsk koncern

Definition Koncern där ett eller flera av bolagen är utländska. Lagrum 2 kap. 2 och 5 §§, 40 kap. 6 § IL Kommentar Det finns inte någon särskild definition av begreppet utländsk koncern i inkomstskattelagen. I inkomstskattelagen gäller att utländska motsvarigheter till svenska begrepp behand...

arrow_forward
rs

Byte

Definition Att genom en transaktion erhålla en tillgång och betala med en annan. Lagrum 44 kap. 3 § IL Kommentar Ett byte är en skattepliktig transaktion och ska beskattas som om tillgången sålts mot kontant betalning. Intäkten är marknadsvärdet av den tillbytta tillgången. Byte av bostäder m...

arrow_forward
rs

Direktavdrag för inventarier

arrow_forward
rs

Gränsbelopp

Definition Ett belopp som ska anses motsvara normal avkastning på kvalificerade andelar. Lagrum 57 kap. 10 § IL Kommentar Gränsbelopp ska beräknas för kvalificerade andelar och består av två delar: årets gränsbelopp samt sparat utdelningsutrymme uppräknat med tre procentenheter. Vid tillämpnin...

arrow_forward
rs

Delägarrätter

Definition En skatterättslig definition av aktier och andra värdepapper. Lagrum 48 kap. 2 § IL Kommentar Enligt lagtexten är en delägarrätt: - aktie, - rätt på grund av teckning av aktier, - teckningsrätt, - fondaktierätt, - andel i en värdepappersfond och en specialfond, - andel i ...

arrow_forward
Visar 2191 till 2200 av 5129 träffar.