Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Utvärdering av bolagsledning

Definition Utvärdering av bolagsledningen är ett obligatoriskt moment i börsbolag och andra bolag som följer svensk kod för bolagsstyrning. Utvärderingen ska röra sig om en regelbunden och systematisk process för att bedöma styrelsens och verkställande direktörens prestationer i syfte att fortlöp...

arrow_forward
rr

Utvecklingsfond

Fond för utvecklingsutgifter

arrow_forward
rr

Utvecklingsutgifter

arrow_forward
rb

Utträde

arrow_forward
rb

Välja företagsnamn

Definition Det är en utmaning att välja ett företagsnamn, även kallad firma, som både uttrycker den egna affärsidén, attraherar kunder och överensstämmer med Bolagsverkets kriterier för registrerbara företagsnamn. I det följande ges begränsningar och exempel för vad som kan registreras och vad som...

arrow_forward
rr

Vaktbolag/väktare

arrow_forward
rs

Värdeminskningsavdrag

Definition Årligt avdrag motsvarande den periodiserade anskaffningsutgiften. Lagrum 18 kap. 3 § och 19 kap. 4-5 §§ IL Kommentar Byggnader, inventarier, markanläggningar och nyttjanderättshavares förbättringar kostnadsförs genom värdeminskningsavdrag. Byggnader skrivs av enligt den ekonomiska l...

arrow_forward
rr

Värdeminskning

arrow_forward
rb

Värdeöverföring

Definition Värdeöverföring är en affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har en rent affärsmässig karaktär. Värdeöverföring är ett förhållandevis nytt begrepp i aktiebolagslagen som medför en övergripande reglering av alla åtgärder av bolaget som för ut kapital från bola...

arrow_forward
rr

Värdepappersportfölj

En värdepappersportfölj är ett innehav av ett flertal instrument som värderas som en tillgång trots att det är flera tillgångar. K3-regler En värdepappersportfölj är enligt punkt 11.9 ett innehav av ett flertal instrument som handlas på en aktiv marknad och som innehas för riskspridning. Ett föret...

arrow_forward
Visar 2181 till 2190 av 5043 träffar.