Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Materiell anläggningstillgång, uppskrivning

Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger det redovisade värdet får, enligt 4 kap. 6 § ÅRL, skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avs...

arrow_forward
rr

K4

Kategorin K4-företag utgörs enligt BFN av företag som i sin koncernredovisning måste eller har valt att tillämpa bestämmelserna i IFRS/IAS. Företag som är noterade på en reglerad marknad ska tillämpa IFRS/IAS enligt EU-förordningen 1606/2002 (artikel 4) enligt 7 kap. 32 § ÅRL. Övriga företag får ti...

arrow_forward
ra

Metoo

”Metoo”, som på svenska betyder ”jag också”, är ett begrepp som används i massmedia och sociala medier och gav upphov till en kampanj som var särskilt uppmärksammad under slutet av år 2017 och början av 2018. Syftet med ”Metoo” är att uppmärksamma sexuella trakasserier mot kvinnor. Spridningen av ”...

arrow_forward
rb

Filial

Definition Filial är en del av ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige. Filial ses som en separat företagsform som ska registreras hos Bolagsverket. En filial är inte en juridisk person. Filialen har trots det ett svenskt organisationsnummer genom registrering hos Bolagsver...

arrow_forward
rr

Gps

Utgifter för inköp av gps kan bokföras som förbrukningsinventarier då de normalt understiger ett halvt prisbasbelopp.

arrow_forward
rr

Kassaregister - allmänna krav

De allmänna kraven på ett kassaregister återfinns i 4 kap. SKVFS 2014:9. Hänvisningar görs här till detta kapitel om inte annat anges. I ett kassaregister ska det finnas ett kassaregisterprogram som styr de funktioner som anges enligt 1 § nedan och kassaregistret ska enligt 2 § för varje registreri...

arrow_forward
rl

Restid

Avtal När en anställd beordras att resa på en tjänsteresa har han rätt till ersättning för den del av restiden, som ligger utanför den egna ordinarie arbetstiden. Ersättningen regleras i kollektivavtal och kallas restidsersättning. En anställd som tillsammans med sin arbetsgivare har kommit övere...

arrow_forward
rr

Sms

arrow_forward
rr

Representationsgåvor

arrow_forward
rb

Riktad emission

Definition Riktad nyemission är en utgivning av aktier eller andra värdepapper som ger företräde för en eller flera utomstående personer som inte tidigare är aktieägare. En riktad emission är alltså en emission som avviker från huvudregeln att existerande aktieägare ska ha Företrädesrätt för aktieä...

arrow_forward
Visar 2161 till 2170 av 5129 träffar.