Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Familjestiftelse

Definition Självägande förmögenhetsmassa med syfte att tillgodose en viss familjs intressen. Lagrum 7 kap. IL Kommentar En familjestiftelse är en juridisk person utan ägare vars destinatärer är en familj eller släkt eller andra bestämda fysiska personer. En familjestiftelse är obegränsat skat...

arrow_forward
rs

Enskild firma

Definition En företagsform för att driva näringsverksamhet. Kommentar Enskild firma drivs av en fysisk person, en enskild näringsidkare. En enskild näringsidkare ansvarar personligen för den enskilda firmans skulder. Organisationsnumret för den enskilda firman är detsamma som den fysiska persone...

arrow_forward
rs

Byte

Definition Att genom en transaktion erhålla en tillgång och betala med en annan. Lagrum 44 kap. 3 § IL Kommentar Ett byte är en skattepliktig transaktion och ska beskattas som om tillgången sålts mot kontant betalning. Intäkten är marknadsvärdet av den tillbytta tillgången. Byte av bostäder m...

arrow_forward
rs

Direktavdrag för inventarier

arrow_forward
rs

Gränsbelopp

Definition Ett belopp som ska anses motsvara normal avkastning på kvalificerade andelar. Lagrum 57 kap. 10 § IL Kommentar Gränsbelopp ska beräknas för kvalificerade andelar och består av två delar: årets gränsbelopp samt sparat utdelningsutrymme uppräknat med tre procentenheter. Vid tillämpnin...

arrow_forward
rs

Delägarrätter

Definition En skatterättslig definition av aktier och andra värdepapper. Lagrum 48 kap. 2 § IL Kommentar Enligt lagtexten är en delägarrätt: - aktie, - rätt på grund av teckning av aktier, - teckningsrätt, - fondaktierätt, - andel i en värdepappersfond och en specialfond, - andel i ...

arrow_forward
rl

Frånvaroavdrag

Löneavdrag vid tjänstledighet görs enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av.

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, uppskrivning

Bokslut Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar om har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger det redovisade värdet får, enligt 4 kap. 6 § ÅRL, skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används ...

arrow_forward
rr

Kreditfaktura

arrow_forward
rs

Nyttjanderättshavares förbättringar

Definition Utgift som ökar värdet på en hyrd yta. Lagrum 19 kap. 26-29 §§ IL Kommentar Om en hyresgäst eller arrendator lägger ned utgifter i form av ny-, till eller ombyggnad ska dessa utgifter kostnadsföras genom värdeminskningsavdrag. Avdraget får vara högst 5 procent per år för vanliga utgi...

arrow_forward
Visar 2151 till 2160 av 5129 träffar.