Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Carry back

Definition Möjlighet att avräkna en inkomst eller skatt mot tidigare beskattningsår. Kommentar I vissa länder finns möjlighet att avräkna till exempel en förlust mot tidigare års vinster. Det kan även finnas länder där man tillåter avräkning av utländsk skatt mot skatt betald ett tidigare år. Den...

arrow_forward
rs

Ägarförändring

Definition En sådan förändring av det bestämmande inflytandet eller ägarandel som gör att hela eller delar av tidigare års underskott spärras. Lagrum 40 kap. 8 § och 40 kap. 10-14 §§ IL Kommentar Om ett det sker en ägarförändring i ett underskottsföretag kan underskottet begränsas med en belopp...

arrow_forward
rb

Konverteringskurs

Definition Konverteringskurs är utbytesförhållandet mellan en konvertibel som ett aktiebolag gett ut och de nya aktier som konvertibelinnehavaren kan få. Vid konvertering fastställs det antal nya aktier som ska utges till en och samma konvertibelinnehavare, genom att dividera det totala nominella...

arrow_forward
rl

Betalningsföreläggande

arrow_forward
rs

Handel med fastigheter

Definition Verksamhet som går ut på att köpa och sälja fastigheter med vinstsyfte. Lagrum 27 kap. IL Kommentar I 27 kapitlet IL finns regler som gäller för dem som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Det finns ingen särskild definition för vad som avses med handel med fastigh...

arrow_forward
rs

Trängselskatt

Definition Skatt som tas ut för fordon som körs in och ut ur Stockholms och Göteborgs innerstad. Lagrum lagen om trängselskatt Kommentar Trängselskatt är avdragsgill både för företag och för privatpersoner. Det gäller både tjänsteresor och resor till och från arbetet. Tjänsteresor med egen b...

arrow_forward
rs

Hushållsnära tjänster

arrow_forward
rs

Hyrbilskostnader

arrow_forward
rr

Factoring

Ett företag har två möjligheter att använda sina kundfordringar/fakturor ( faktura, försäljning) till att få tidigare betalning innan kunderna betalat, nämligen genom att använda kundfakturorna som säkerhet för upplåning av kontanter eller genom försäljning av kundfakturorna. Kreditinstituten/fact...

arrow_forward
rs

Garanti

arrow_forward
Visar 2141 till 2150 av 5043 träffar.