Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Mobiltelefon

arrow_forward
rl

Miljöbil

En anställd som disponerar en bil som arbetsgivaren äger för privat körning blir påförd ett förmånsvärde. Förmånsvärdet beräknas enligt Skatteverkets regler. Program för beräkning av förmånsvärdet finns på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se. Lag I inkomstskattelag (1999:1229) finns bestäm...

arrow_forward
rr

Förbjudna lån

Enligt 21 kap. 1 § ABL får ett aktiebolag inte lämna penninglån till den som äger aktier i bolaget eller i annat bolag i samma koncern, den som är styrelseledamot eller vd i bolaget eller i annat bolag i samma koncern, den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- e...

arrow_forward
rs

Löneunderlag

Definition Summan av kontant ersättning som lämnats till de anställda i företaget och dess dotterföretag under året före beskattningsåret. Lagrum 57 kap. 17-18 §§ IL Kommentar Det är bara kontant ersättning som ska tas upp i inkomstslaget tjänst hos arbetstagaren som får räknas med i löneunderl...

arrow_forward
rm

Restaurangtjänst

Restaurang- och cateringtjänster (exklusive alkohol) beskattas med momsskattesatsen 12 %. Skatteverket uttalar (161129, dnr: 131 286740-16/111) att restaurangtjänster som normalt ingår i ett konferensarrangemang och som har ett nära tidsmässigt samband med de övriga konferensaktiviteterna ska anses...

arrow_forward
rm

Landsting

arrow_forward
rs

Utländsk koncern

Definition Koncern där ett eller flera av bolagen är utländska. Lagrum 2 kap. 2 och 5 §§, 40 kap. 6 § IL Kommentar Det finns inte någon särskild definition av begreppet utländsk koncern i inkomstskattelagen. I inkomstskattelagen gäller att utländska motsvarigheter till svenska begrepp behand...

arrow_forward
rs

Ersättningsfond

Definition En avsättning med anledning av till exempel skada på tillgångar. Lagrum 31 kap. IL Kommentar Om en tillgång i näringsverksamhet skadas och det utgår en försäkringsersättning är ersättningen skattepliktig. För att underlätta återanskaffning av tillgången går det att göra en avsättning...

arrow_forward
rs

Familjestiftelse

Definition Självägande förmögenhetsmassa med syfte att tillgodose en viss familjs intressen. Lagrum 7 kap. IL Kommentar En familjestiftelse är en juridisk person utan ägare vars destinatärer är en familj eller släkt eller andra bestämda fysiska personer. En familjestiftelse är obegränsat skat...

arrow_forward
rs

Enskild firma

Definition En företagsform för att driva näringsverksamhet. Kommentar Enskild firma drivs av en fysisk person, en enskild näringsidkare. En enskild näringsidkare ansvarar personligen för den enskilda firmans skulder. Organisationsnumret för den enskilda firman är detsamma som den fysiska persone...

arrow_forward
Visar 2141 till 2150 av 5129 träffar.