Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Sjukgymnast

arrow_forward
rm

Intrastat

Definition Inom EU finns inte någon tull som kontrollerar varuleveranser mellan EU-länder. När Sverige blev medlem i EU upphörde därför möjligheten att inhämta statistik om varuflöden från tulldokumenten. Istället finns inom EU ett system där företag får lämna statistikuppgifter om in- och utförsel...

arrow_forward
rr

Informell förpliktelse

K3-regler En informell förpliktelse är enligt punkt 21.6 en förpliktelse till följd av att företaget: på grund av en etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt utförligt och aktuellt uttalande, har visat externa parter att det påtar sig vissa skyldigheter, samt därigenom ...

arrow_forward
rl

Tai Chi

arrow_forward
rr

Informationsmöten

Se uppslagsorden Intern representation och Förmåner i Rätt Skatt samt Representation i Rätt Moms.

arrow_forward
rl

Mobiltelefon

arrow_forward
rl

Miljöbil

En anställd som disponerar en bil som arbetsgivaren äger för privat körning blir påförd ett förmånsvärde. Förmånsvärdet beräknas enligt Skatteverkets regler. Program för beräkning av förmånsvärdet finns på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se. Lag I inkomstskattelag (1999:1229) finns bestäm...

arrow_forward
rr

Förbjudna lån

Enligt 21 kap. 1 § ABL får ett aktiebolag inte lämna penninglån till den som äger aktier i bolaget eller i annat bolag i samma koncern, den som är styrelseledamot eller vd i bolaget eller i annat bolag i samma koncern, den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- e...

arrow_forward
rs

Löneunderlag

Definition Summan av kontant ersättning som lämnats till de anställda i företaget och dess dotterföretag under året före beskattningsåret. Lagrum 57 kap. 17-18 §§ IL Kommentar Det är bara kontant ersättning som ska tas upp i inkomstslaget tjänst hos arbetstagaren som får räknas med i löneunderl...

arrow_forward
rm

Restaurangtjänst

Restaurang- och cateringtjänster (exklusive alkohol) beskattas med momsskattesatsen 12 %. Skatteverket uttalar (161129, dnr: 131 286740-16/111) att restaurangtjänster som normalt ingår i ett konferensarrangemang och som har ett nära tidsmässigt samband med de övriga konferensaktiviteterna ska anses...

arrow_forward
Visar 2131 till 2140 av 5129 träffar.