Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Förbjudna lån

arrow_forward
rb

Företagsrekonstruktion

corporate restructuring Företagsrekonstruktion är ett förfarande där en näringsidkare som har betalningssvårigheter rekonstruerar sin verksamhet med hjälp av en rekonstruktör i ett särskilt förfarande beslutat av domstol. En viktig skillnad mellan företagsrekonstruktion och Företagskonkurs ä...

arrow_forward
rb

Försäljning av egna aktier

arrow_forward
rb

Förtäckt vinstutdelning

arrow_forward
rb

GDPR

arrow_forward
rb

Inkråmsöverlåtelse

Definition Inkråmsöverlåtelse är en Företagsöverlåtelse där objektet för överlåtelsen är ett företags tillgångar och eventuellt skulder. Inkråm är inte en fast definierad enhet utan det är många gånger upp till intressenterna att fastställa vad inkråmet är. Den enda riktigt tydliga avgränsningen ...

arrow_forward
rb

Interimsutdelning

arrow_forward
rb

Kallelse i börsbolag

Kallelser i börsbolag utfärdas på ett särskilt detaljerat sätt som är tvingande enligt aktiebolagslagen. Se Kallelse till bolagstämma rörande grundreglerna för kallelsen. Kallelsen i börsbolag ska ske i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen görs tillgänglig på bolagets webbplats. ...

arrow_forward
rb

Klander

Definition Klander innebär inom bolagsrätten att en aktieägare eller annan person vänder sig till domstol för att få ett stämmobeslut i aktiebolag upphävt eller ändrat. Aktieägarens direkta inflytande över bolaget kan endast utövas på en bolagsstämma och om inte stämman genomförts på ett korrekt s...

arrow_forward
rb

Kollektiv firmateckning

arrow_forward
Visar 2131 till 2140 av 5043 träffar.