Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Sprit

Beskattning Alkoholhaltiga drycker (vin, sprit och starköl) och dricksvatten som tillhandahålls genom vattenledning beskattas enligt den generella skattesatsen 25 %. Den reducerade skattesatsen 12% ska användas när ett företag säljer livsmedel som avses i livsmedelslagen (2006:804). Mat, dryck (ink...

arrow_forward
rl

Srf konsulterna

Srf konsulterna är en branschorganisation inom redovisning och lön som erbjuder auktorisation av lönekonsulter. Som auktoriserad lönekonsult hos Srf konsulterna förväntas man arbeta enligt SALK - Svensk standard för auktoriserade lönekonsulter. Läs mer om auktorisationen och Srf konsulternas arbete...

arrow_forward
rm

Stadigvarande bostad

Definition För den som är skattskyldig till moms och debiterar moms på sina omsättningar finns en grundläggande rätt till avdrag för moms på kostnader. Avdragsrätten är central i momssystemet för att på så sätt överföra beskattningen från företag och andra beskattningsbara personer till en slutkons...

arrow_forward
rs

Stämpelskatt

Definition Betalas vid köp av fastighet och tomträtt. Lagrum lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter Kommentar När någon köper en fastighet eller tomträtt ska man betala stämpelskatt beräknad på det högsta av köpeskillingen och taxeringsvärdet året innan lagfart beviljades. För jurid...

arrow_forward
rr

Stämpelavgifter

Olika myndigheters uttag av stämpelavgifter kan bokföras på ett särskilt konto för kontroll-, provnings- och stämpelavgifter eller bokföras tillsammans med de utgifter som ärendet avser, t.ex. patent. Stämpel- och registreringsavgifter i samband med bildandet av ett företag, s.k. bolagsbildningskos...

arrow_forward
rb

Stämmojäv

arrow_forward
rl

Statslåneränta

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen. Statslåneräntan fastställts av Riksgälden varje torsdag och gäller sedan från och med fredagen till och med torsdagen i veckan därpå då en ny statslåneränta fastställs. Statslåneräntan består av den genomsnittliga marknads...

arrow_forward
rr

Större företag

Bokslut Med större företag menas enligt 1 kap. 3 § ÅRL: Företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: ...

arrow_forward
ra

Studieledighet

Enligt en särskild lag, studieldighetslagen, har anställda rätt att vara lediga för studier. Lagen trädde i kraft 1975 och reglerar endast rätten att vara ledig. Någon rätt till ersättning för förlorad inkomst under studierna ger inte lagen. I vissa fall är frånvaro på grund av utbildning semesterl...

arrow_forward
rb

Styrelseutskott

arrow_forward
Visar 2121 till 2130 av 5043 träffar.