Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Flextid

Kommentar För att ge de anställda möjligheter att själva planera sin arbetsdags start och slut har man på många företag infört flexibel arbetstid. Man bestämmer på företaget under vilken tid det alltid ska finnas bemanning. Tiden utanför detta kan användas för flextid. Det finns inga kollektiva re...

arrow_forward
rb

Klander

Definition Klander innebär inom bolagsrätten att en aktieägare eller annan person vänder sig till domstol för att få ett stämmobeslut i aktiebolag upphävt eller ändrat. Aktieägarens direkta inflytande över bolaget kan endast utövas på en bolagsstämma och om inte stämman genomförts på ett korrekt s...

arrow_forward
rr

Körkort

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Rabatter

För att förmå kunden att betala fakturan tidigare än på avtalad förfallodag kan vissa företag lämna en kassarabatt på t.ex. 2 % om betalning i stället sker inom t.ex. 10 dagar. Kassarabatter är dock mer ovanliga idag eftersom många företag har en relativt kort kredittid, t.ex. endast 20 eller 10 da...

arrow_forward
rl

Jourtid

Lag Jourtid är ett begrepp som finns i arbetstidslag (1982:673). Med jourtid menas tid då en anställd befinner sig på arbetsplatsen, för att kunna rycka in om något skulle inträffa. Man kan alltså säga att jourtiden är ett slags väntetid. Jourtiden ligger utanför ordinarie arbetstid. Jourtid får b...

arrow_forward
rl

F-skatt

Lag I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer: A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag eller inte. Den som har egen näringsverksamhet, t.ex. enskild firma, har som regel F-skatt och betalar själv betalar si...

arrow_forward
rr

Förlagslån

Förlagslån är lån som normalt tas ut på kapitalmarknaden av banker och större industriföretag mot räntebärande skuldebrev, så kallat förlagsbevis. Vanligtvis erhåller långivare rätt till betalning först efter övriga fordringsägare vid konkurs eller likvidation. Innehavaren innehar förlagsbevis och ...

arrow_forward
rl

Garantidagar

Föräldrar kan idag få totalt 480 dagar med föräldrapenning. Av dessa är 90 dagar s.k. garantidagar.

arrow_forward
rl

GPS-navigator

Priset på extrautrustning ska läggas till nybilspriset, när bilförmånsvärdet beräknas. En GPS-navigator kan under vissa förhållanden betraktas som ett arbetsredskap.

arrow_forward
ra

Drogtest

Frågan om rätt att drogtesta någon uppmärksammades stort i media i början av februari 2015 när det uppdagades att Sveriges Television hade beordrat en anställd att drogtesta sig regelbundet i en månads tid efter att en tittare hade meddelat arbetsgivaren att den anställde såg drogpåverkad ut under ...

arrow_forward
Visar 2111 till 2120 av 5129 träffar.