Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Endagstraktamente

Lag Regler för avdragsrätt för fördyrade levnadskostnader vid tjänsteresa finns i inkomstskattelag (1999:1229). Traktamentet ska alltså täcka de merkostnader den anställde har haft i samband med sin tjänsteresa. Den anställde skulle, om han betalar de här kostnaderna själv, ha avdragsrätt i sin ink...

arrow_forward
rl

Enkel övertid

För tjänstemän inom PTK-området räknar man som övertid sådan arbetstid som överstiger det dagliga arbetstidsmåttet vid heltidsanställning.

arrow_forward
rl

Extern representation

Lag Företagets representation kan vara extern eller intern. Med extern representation avses sådan representation som vänder sig till företagets affärskontakter. Intern representation vänder sig företagets anställda och i vissa fall deras anhöriga. Reglerna för företagets representation finns i inko...

arrow_forward
rl

Felparkering

Parkeringsböter ska aldrig ersättas av arbetsgivaren. Detta gäller för resa både med privat bil eller förmånsbil. Avdrag för sådan kostnad i företagets räkenskaper eller den anställdes inkomstdeklaration medges inte. Det gäller oavsett om parkeringsböterna är utfärdade vid en tjänsteresa eller priv...

arrow_forward
rl

Flextid

Kommentar För att ge de anställda möjligheter att själva planera sin arbetsdags start och slut har man på många företag infört flexibel arbetstid. Man bestämmer på företaget under vilken tid det alltid ska finnas bemanning. Tiden utanför detta kan användas för flextid. Det finns inga kollektiva re...

arrow_forward
rl

Folkpension

arrow_forward
rl

Force majeure

I avtalstexter kan man i det finstilta läsa orden ”force majeure”. Det kan handla om försäkringsavtal, avtal om utförande av tjänster eller annat. Klausulen ”force majeure” innebär att om en oförutsedd eller extraordinär händelse inträffar kan avtalet inte fullföljas. Med oförutsedd eller extrao...

arrow_forward
rl

Frukost

arrow_forward
rm

Bostadsrätt

arrow_forward
rm

Brukskonst

arrow_forward
Visar 2111 till 2120 av 5043 träffar.