Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Bolag

Vanligen avses med begreppet bolag ett aktiebolag men även handelsbolag och kommanditbolag utgör bolag, handelsbolag. I såväl BFL som ÅRL används begreppet ”företag” för alla verksamhetsformer. Se uppslagsordet Aktie i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
rr

Saldo

Skillnaden på ett konto mellan bokfört belopp i debet och i kredit kallas för saldo. Ett debetsaldo innebär att debetsidan är större än kreditsidan och vid ett kreditsaldo är det tvärtom.

arrow_forward
rr

EES

Läs mer om EES i uppslagsordet EES-området i Rätt Skatt.

arrow_forward
rl

Städning

Riksdagen har beslutat att den som köper hushållstjänster ska få skattereduktion för dessa kostnader.

arrow_forward
rr

Bankfack

Banker tar normalt ut en fast årsavgift för företag med bankfack och avgiften tas normalt ut i förskott. Löpande bokföring Bankfacksavgiften kan debiteras konto 6570 Bankkostnader, alternativt konto 6990 Övriga externa kostnader. Bokslut Bankfacksavgifter som tas ut i förskott kan periodiseras o...

arrow_forward
rl

Frukost

arrow_forward
ra

Driftsenhet

Definition Med driftsenhet avses en del av företag som är belägen inom en byggnad eller avgränsat område. Tanken är inte att en driftsenhet ska kunna finnas på flera orter då utgångspunkten för lagstiftaren var att en driftsinskränkning inte skulle kunna få påverkan utanför orten. Av praxis har de...

arrow_forward
rb

Förvaltning

Definition Förvaltning är det juridiska begreppet för att utöva direkt styrning och kontroll över ett bolag. Till förvaltningen hör alla slags åtgärder i och för bolagets verksamhet. Det rör sig om interna aktiviteter (inom bolagets organisation) och externa aktiviteter (i förhållande till tredje...

arrow_forward
rl

Omplacering

Enligt socialförsäkringsbalk (2010:110) ska arbetsgivaren aktivt arbeta för att ge en långtidssjuk anställd andra arbetsuppgifter. Detta för att den sjuke ska kunna återgå i arbete.

arrow_forward
rr

Förlagslån

Förlagslån är lån som normalt tas ut på kapitalmarknaden av banker och större industriföretag mot räntebärande skuldebrev, så kallat förlagsbevis. Vanligtvis erhåller långivare rätt till betalning först efter övriga fordringsägare vid konkurs eller likvidation. Innehavaren innehar förlagsbevis och ...

arrow_forward
Visar 2101 till 2110 av 5129 träffar.