Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Broavgift

En anställd som använder sin privata bil i tjänsten har rätt till kostnadsersättning för eventuell tjänstekörning.

arrow_forward
rl

Bruttolöneskuld

Tillägg eller avdrag på lönen före preliminärskatteavdrag kallas bruttolönetillägg eller bruttolöneavdrag. Sjukavdrag eller avdrag vid tjänstledighet är avdrag som görs från den anställdes bruttolön. För månadsavlönade tjänstemän brukar avdrag för frånvaro göras på lönen månaden efter frånvaron. ...

arrow_forward
rl

Bröllop

Med permission menas att den anställde är ledig från sitt arbete men behåller sin lön under ledigheten.

arrow_forward
rl

Distansarbete

Med distansarbete menas att en anställd utför arbete på annat ställe än arbetsgivarens vanliga lokaler. Vanligt är att arbetet utförs i hemmet. Den anställde kan antingen utföra allt arbete från hemmet eller arbeta hemifrån vissa dagar i veckan och vissa dagar från arbetsgivarens lokaler. Det fin...

arrow_forward
rl

Donation

En anställd som ska göra ett operativt ingrepp i samband med donation kan få sjuklön från första dagen.

arrow_forward
rl

Dygnsvila

Lag I arbetstidslagen (1982:673) finns bestämmelser om arbetstidens längd och regler om dygnsvila.

arrow_forward
rl

Dykeriarbete

Lag I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller vid arbete med hälsofarliga ämnen och arbete på platser som kan vara farliga för den anställde.

arrow_forward
rl

Dödsfall

Om en anställd avlider ska kontakt tas med dels Försäkringskassan och dels de försäkringsbolag som administrerar de s.k. arbetsmarknadsförsäkringarna. Från Försäkringskassan kan lagstadgad efterlevandepension betalas ut och de efterlevande ansöker om detta hos Försäkringskassan. TjänstemänOm de...

arrow_forward
rl

Efterlevande

Om en anställd avlider ska kontakt tas med dels Försäkringskassan och dels ett försäkringsbolag som administrerar de s.k. arbetsmarknadsförsäkringarna.

arrow_forward
rl

Elbil

Lag I inkomstskattelag (1999:1229) finns bestämmelser om bilförmåner och bestämmelser om nedsättning av förmånsvärdet om bilen är utrustad så att den går att köra med såväl bensin som ett miljövänligt drivmedel.

arrow_forward
Visar 2101 till 2110 av 5043 träffar.