Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Ordinarie arbetstid

Ordinarie arbetstid är ett arbetstidsbegrepp som finns i arbetstidslagen. Detta begrepp ska ses tillsammans med de övriga arbetstidsbegreppen övertid, nödfallsövertid, jourtid och mertid. Definition Den ordinarie arbetstiden får enligt arbetstidslagen uppgå till högst 40 timmar i veckan. Det är s...

arrow_forward
rs

Vesting

Definition Amerikanskt uttryck för den tidpunkt när en personaloption för första gången kan utnyttjas för förvärv av aktier.

arrow_forward
rs

Vinstsyfte

arrow_forward
rm

Sjöfart

arrow_forward
rm

Skattetillägg

Beskattning En skattskyldig person som felaktigt redovisar momsen i skattedeklaration eller inkomstdeklaration riskerar att påföras skattetillägg. Har den skattskyldige frivilligt rättat oriktig uppgift innan Skatteverket påbörjar en utredning utgår däremot inte skattetillägg. Skattetillägg påför...

arrow_forward
rm

Skepp

arrow_forward
rb

Bundet eget kapital

Definition Bundet eget kapital är den del av eget kapital som är skyddad från utbetalningar genom regler i aktiebolagslagen. Förenklat kan bundet eget kapital beskrivas som icke-utdelningsbart kapital. Bundet eget kapital består av nominella belopp som registrerats eller fastställts av bolaget, vil...

arrow_forward
ra

Arbetsåtagande

Att åta sig att utföra ett arbete förutsätter att någon frivilligt väljer att utföra arbete åt någon annan. Ett arbetsåtagande ska grundas på ett avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. Därmed utesluts exempelvis värnpliktiga och arbetande fångar från arbetstagarbegreppet. Ett anställningsförhå...

arrow_forward
rs

Avdragsförbud

Definition En regel som gör att en kostnad inte är skattemässigt avdragsgill oavsett när i tiden den uppkommer. Lagrum 9 kap., 25 a kap. 5 och 19 §§ IL Kommentar Det finns en del kostnader som omfattas av allmänna regler om avdragsförbud i 9 kap. IL: - privata levnadskostnader - gåva - för...

arrow_forward
rr

Glasögon

Löpande bokföring Arbetsgivarens utgifter för anställdas terminalglasögon bokförs normalt som skyddsmaterial i debet på konto 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial, arbetskläder. Se uppslagsorden Förmåner i Rätt Skatt och Förmån i Rätt Moms.

arrow_forward
Visar 2091 till 2100 av 5043 träffar.