Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Överlåtelse av privatbostadsrätt

Definition Transaktion som leder till att en andel i en ekonomisk förening och den nyttjanderätt som hör till andelen byter ägare. Lagrum 46 kap. IL Kommentar Kapitalvinst vid avyttring av en andel i en bostadsrättsförening som är ett privatbostadsföretag beskattas enligt reglerna i 46 kap. IL. ...

arrow_forward
rs

Slottsregeln

arrow_forward
rs

Engångsskatt

Definition Skatteavdrag på engångsbelopp. Lagrum 12 kap. 6 § SFL Kommentar Den särskilda skattetabellen för engångsbelopp används på ersättningar från huvudarbetsgivaren som inte betalas ut regelbundet, t.ex. utbetalning av avgångsvederlag, retroaktiv lön och bonus som betalas ut en eller ett p...

arrow_forward
rs

Kommunalskatt

Definition Skatt som fysiska personer betalar till kommun och region, skatten beräknas på förvärvsinkomsten. Lagrum 1 kap. 3-4 §§ IL Kommentar Kommunalskatten består av både kommunalskatt och regionskatt och betalas i den fysiska personens hemortskommun. Man betalar kommunalskatt på den sammanl...

arrow_forward
rs

Årets resultat

Definition Det redovisningsmässiga resultatet. Kommentar Årets resultat beräknas som årets intäkter minus årets kostnader. I kostnaderna ingår även årets skattekostnad. Årets resultat benämns också årets vinst eller årets förlust.

arrow_forward
rr

Överlåtelseavtal, bostadsrätt

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt ska enligt 6 kap. 4 § BRL upprättas skriftligt och skrivas under av säljare och köpare. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt ett pris. Motsvarande gäller vid byte eller gåva. För mer information om övergång av bosta...

arrow_forward
rs

Låneförbud

Definition Regler i aktiebolagslagen som hindrar ett företag att låna ut pengar till sina ägare och personer som ingår i den förbjudna kretsen. Lagrum 21 kap. ABL 11 kap. 45 § och 15 kap. 3 § IL Kommentar I aktiebolagslagen finns ett straffsanktionerat förbud för ett aktiebolag att låna ut pen...

arrow_forward
rs

Överlåtelse av övergångspost

arrow_forward
rr

XBRL

En förkortning av eXtensive Business Reporting Language som är en öppen och licensfri standard. Rapporter i XBRL består av taxonomi som definierar innehåll och regler samt instansdokument som innehåller ”data” (källa: www.bolagsverket.se).

arrow_forward
ra

Lex Maria

En så kallad vårdskada är en skada som en person har fått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada eller risk för en vårdskada ska utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genom en så kallad Lex Maria-anmälan. Det är end...

arrow_forward
Visar 2091 till 2100 av 5129 träffar.