Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Avsättning för pension

Definition En ökning av en skuldpost i balansräkningen som är hänförlig till ett företags pensionsutfästelser. Lagrum 28 kap. 3-4 och 22-25 §§ IL 2 § AvPL Kommentar Avsättning för pension i balansräkningen är en av de tryggandeformer som gör att ett företag får skattemässigt avdrag för pensi...

arrow_forward
§

Semesterlag (1977:480)

arrow_forward
rr

Avstämning löpande bokföring

Löpande bokföring Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.15 ska bokföringen stämmas av löpande enligt fasta rutiner. Hur ofta avstämning ska göras får bedömas med hänsyn till förhållandena i det enskilda företaget. Avvikelser som identifierats i avstämningsarbetet och hur dessa har hanterats ska dokumenteras ...

arrow_forward
rr

AFA

arrow_forward
rb

Majoritetsprincipen

Definition Majoritetsprincipen är en grundläggande associationsrättslig princip som innebär att associationens beslut i allmänhet fattas med Enkel majoritet, det vill säga att det beslut gäller som fått över hälften av rösterna, inom de beslutande associationsrättsliga organen. Majoritetsprincipen...

arrow_forward
rr

Föreningsavgifter

Föreningsavgifter är ett annat ord för medlemsavgifter i en ideell förening för en privatperson eller ett företag. Löpande bokföring Avdragsgilla föreningsavgifter debiteras normalt konto 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla och icke avdragsgilla föreningsavgifter debiteras konto 6982 Föreningsavg...

arrow_forward
rr

Avdragsgilla kostnader

Löpande bokföring Samtliga affärshändelser ska enligt 4 kap. 1 § BFL bokföras, men alla bokförda utgifter/kostnader är inte skattemässigt avdragsgilla, ej avdragsgilla kostnader. Vad som är avdragsgillt, dvs. vad som får dras av i inkomstslaget näringsverksamhet, se Rätt Skatt. Avdragsrätten för in...

arrow_forward
§

Räntelag (1975:635)

arrow_forward
ra

Arbetsförmån

En arbetsförmån är en förmån en arbetstagare åtnjuter med anledning av sin anställning vid ett företag. Vissa arbetsförmåner är skattepliktiga. Arbetsförmåner kan bestå i att en arbetstagare erbjuds lunchkuponger, bjuds på måltider, erhåller fri läkarvård och mediciner, friskvård eller en förmånsbi...

arrow_forward
ra

Arbetsplikt

En anställd är arbetspliktig, eller arbetsskyldig, inom ramen för anställningen. Detta innebär att den anställde ska stå till arbetsgivarens förfogande och utföra det arbete som arbetsgivaren anvisar under förutsättning att det faller inom kollektivavtalets och det enskilda anställningsavtalets omr...

arrow_forward
Visar 201 till 210 av 5129 träffar.