Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

VD-brev

arrow_forward
rl

Basränta

Basräntan fastställs av Skatteverket. Basräntan styr räntesatserna för under- respektive överskott på skattekonto. Basräntan följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året. Basräntan beräknas efter den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar. Man beräkn...

arrow_forward
rr

Bankkort

Med ett bankkort kan en privatperson handla, ta ut pengar på bankomat eller ta ut pengar utomlands. Varje gång en person använder kortet dras beloppet omedelbart från innehavarens person-, lönekonto eller sparkonto beroende på vilket konto som kortet är kopplat till. Eftersom bankkorten är avsedda ...

arrow_forward
rl

Utökat särskilt högriskskydd

När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047)om sjuklön.

arrow_forward
rs

Basränta

Definition Basräntan är utgångspunkten för ränteberäkning på skattekontot. Lagrum 14 kap. 10 § SFF 65 kap. 3 § SFL Kommentar Basräntan fastställs (av Skatteverket) utifrån 125 procent av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldsväxlar från den sextonde i en månad till den femto...

arrow_forward
rl

Donation

En anställd som ska göra ett operativt ingrepp i samband med donation kan få sjuklön från första dagen.

arrow_forward
rl

Belöning

Många företag utlyser tävlingar om bästa förslag till förbättringar eller effektiviseringar.

arrow_forward
ra

Häktning

arrow_forward
rm

Dansband

arrow_forward
rm

Catering

arrow_forward
Visar 2081 till 2090 av 5043 träffar.