Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Endagsförrättning

Endagsförrättning är ett skattemässigt begrepp för en tjänsteresa utan övernattning. Se uppslagsorden Endagstraktamente i Rätt Lön samt Traktamente i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Utländsk fordringsrätt

Definition Fordran i utländsk valuta. Lagrum 48 kap. 4 § IL Kommentar En fordran i utländsk valuta värderas till valutakursen på balansdagen. En vinst är skattepliktig och en förlust är avdragsgill. Omkostnadsbeloppet förändras vid värderingen till balansdagens kurs. Om fordran avyttras under...

arrow_forward
rs

Enklare förtäring

arrow_forward
rs

Överlåtelse av privatbostadsfastighet

Definition Transaktion som leder till att en privatbostadsfastighet får ny ägare. Lagrum 45 kap. IL Kommentar En fastighet kan avyttras på flera olika sätt som försäljning, byte, gåva, expropriation m.fl. Om fastighet förvärvas genom arv, testamente bodelning eller liknande gäller kontinuitetsp...

arrow_forward
rm

Förskola

arrow_forward
rr

Ersättning vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägning är enligt K3 punkt 28.25 ersättningar som lämnas på grund av företagets beslut att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande, eller en anställds beslut att acceptera en frivillig avgång i utbyte mot dessa ersättningar. Löpande b...

arrow_forward
rs

Fast driftställe

Definition En stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Lagrum 2 kap. 29 § IL Kommentar Begreppet har en central betydelse när man ska bedöma om ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige är skattskyldigt till inkomstskatt här....

arrow_forward
rs

Domicil

Definition Används i vissa avtal om dubbelbeskattning som synonym till hemvist.

arrow_forward
rm

Serveringsavgift

Beskattning Oavsett om en serveringsavgift inkluderas i priset eller om den debiteras särskilt ska den ingå i beskattningsunderlaget för tjänsten. Skattesatsen på serveringstjänster dvs. restaurang och cateringtjänster är 12 % med undantag för den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och sta...

arrow_forward
rs

Eftertaxering

arrow_forward
Visar 2071 till 2080 av 5129 träffar.