Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Likvida medel

Definition Kontanter, värdepapper och liknande tillgångar som snabbt kan omsättas i kontanter. Lagrum 25 a kap. 14-16 §§ och 49 a kap. 7-10 §§ IL Kommentar Likvida tillgångar går ofta snabbt att omsätta till kontanter. Ofta finns det ett behov av en viss likviditet för att hantera betalningar u...

arrow_forward
ra

Kvittning

I ett anställningsförhållande utför arbetstagaren arbete mot en överenskommen ersättning. Detta innebär att arbetstagaren normalt upparbetar en fordran på arbetsgivaren för lön eller annan ersättning som följd av anställningen. Som en gemensam beteckning på arbetstagarens fordran används nedan uttr...

arrow_forward
ra

Konkurs

Definition Ansökan om konkurs ska göras när någon är på obestånd. Med det menas att man inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. Den som är föremål för konkursansökan kallas gäldenär. Arbetsgivarens konkurs En arbetsgivare kan själv ansöka om försättande av si...

arrow_forward
rb

Målvakt

arrow_forward
rl

Uppehållslön

Avtal Inom vissa avtalsområden, t.ex. för lärare och annan skolpersonal, finns anställda som är lediga under sommarlovet, s.k. uppehållsanställda. För uppehållsanställda använder man inte semesterlagens regler om intjänande av semesterlön. Under sommarledigheten betalas uppehållslön ut. Den har t...

arrow_forward
rl

Månadskort för kollektivtrafik

Lag Enligt inkomstskattelag (1999:1229) är ersättning för månadskort eller årskort hos lokaltrafiken eller SJ en skattepliktig förmån. Många arbetsgivare betalar en anställds månads- eller årskort för buss, tunnelbana eller tåg. Värdet för månadskortet blir då en skattepliktig förmån för den anst...

arrow_forward
rl

Måltider

arrow_forward
rl

Mertid

När en anställd som ordinarie arbetstid har en kortare arbetstid än normal heltid på arbetsplatsen, kallas detta deltidsarbete. Deltidsarbetet kan vara förlagt med kortare arbetstid varje dag eller koncentrerat till vissa dagar i veckan, t.ex. måndag, onsdag och fredag, s.k. intermittent deltidsarb...

arrow_forward
rl

Minimilön

I många kollektivavtal, främst inom arbetarområdet, har man i förhandlingar fastställt vilka löner som ska betalas ut till de anställda. Lönens storlek beror på den anställdes ålder, anställningstid och yrkesvana. Den anställdes yrkesutbildning spelar också roll vid lönesättningen. Vid löneförhand...

arrow_forward
rl

Mastercard

På många företag förser arbetsgivaren de anställda med ett kontokort, t.ex. Eurocard, Mastercard, Visa m.fl. Kontokortet har olika skattemässiga effekter beroende på hur avtalet med kontokortsföretaget är tecknat.

arrow_forward
Visar 2071 till 2080 av 5043 träffar.