Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Reseersättning

När en anställd är på resa för arbetsgivarens räkning, tjänsteresa, ska arbetsgivaren ersätta de merkostnader som den anställde får på grund av tjänsteresan. Det kan vara direkta utlägg som hotellkostnad, taxiresor m.m. Arbetsgivaren ska också ersätta merkostnader som kan uppkomma på grund av att...

arrow_forward
rl

Resa

Arbetsgivaren kan vid vissa tillfällen anordna en resa där de anställda deltar. Resan benämns t.ex. konferensresa.

arrow_forward
rl

Reseförsäkringar

För anställd som reser på tjänsteresa betalar i allmänhet arbetsgivaren en reseförsäkring. Reseförsäkringen omfattar vanligen, ansvarsskada, dödsfallsersättning, hemresekostnad, kostnader vid sjukdom och olycksfall m.m. Reseförsäkringen är en skattefri förmån för den anställde. Det kan vara svårt...

arrow_forward
rl

E-legitimation

En e-legitimation är en elektronisk motsvarighet till annan legitimation t.ex. id-kort eller körkort. Den som har en e-legitimation kan legitimera sig och skriva under t.ex. sin inkomstdeklaration. E-legitimation är det namn som används för en elektronisk id-handling. Legitimationen kan läggas ...

arrow_forward
rl

Efterlevande

Om en anställd avlider ska kontakt tas med dels Försäkringskassan och dels ett försäkringsbolag som administrerar de s.k. arbetsmarknadsförsäkringarna.

arrow_forward
rl

Enkel övertid

För tjänstemän inom PTK-området räknar man som övertid sådan arbetstid som överstiger det dagliga arbetstidsmåttet vid heltidsanställning.

arrow_forward
ra

Hälsoundersökning

På en arbetsplats kan det förekomma att arbetsgivaren erbjuder eller kräver hälsoundersökning. Erbjudanden om hälsoundersökning är frivilliga att antaga för arbetstagaren. Detta kan till exempel ske genom att en arbetstagare erbjuds hälsoundersökning hos företagshälsovården vartannat år. Krav på hä...

arrow_forward
rr

Husvagnar/husbilar

Husvagnar/husbilar som inte används i näringsverksamheten utan köpts huvudsakligen för ägarens eget privata bruk utgör icke avdragsgill ”rörelsefrämmande” privat egendom, privata uttag. Husvagnar/husbilar vilka däremot används i verksamheten räknas till företagets anläggningstillgångar.

arrow_forward
ra

Huvudorganisation

Definition Med huvudorganisation menas de högsta organisationerna på respektive sida på arbetsmarknaden. Dessa är sammanslutningar av förbund. LO och Svenskt Näringsliv är två mycket kända huvudorganisationer på den privata sektorn. Huvudorganisationer har stadgemässigt inte behörighet att träffa ...

arrow_forward
rm

Industritillbehör

arrow_forward
Visar 2051 till 2060 av 5043 träffar.