Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Eftertaxering

arrow_forward
rs

Handelsbolag

Definition Hos Bolagsverket registrerat avtal om att bedriva näringsverksamhet, träffat mellan två eller fler fysiska eller juridiska personer. Lagrum 50 kap. och 51 kap. IL Kommentar Ett handelsbolag är en juridisk person, men inte ett skattesubjekt för inkomstskatt. Ett kommanditbolag är ett ...

arrow_forward
rs

Föreningsavgifter

arrow_forward
rs

Medlemsavgifter

arrow_forward
rs

Borgenärsbyte

Definition Innebär ett byte av borgenär i ett fordringsförhållande. Gäldenären, den som har en skuld, är fortfarande samma. Kommentar När en fordran överlåts till en ny innehavare sker ett byte av borgenär. Överföringen är en avyttring och ska kapitalvinstberäknas. Ur ett skatterättsligt perspekt...

arrow_forward
rs

Spinning

arrow_forward
rm

Resetjänst

Definition Begreppet resetjänst används för att beteckna en resa som kan beskattas enligt bestämmelserna om marginalbeskattning för resebyråer. Om det ingår flera tjänster som t.ex. transport och logi, ska allt ses som en enda tjänst, den s.k. resetjänsten. Skattesatsen är 25 %. Beskattningsunderl...

arrow_forward
rr

Vinstmarginalbeskattning

arrow_forward
rs

Återföring av värdeminskningsavdrag

Definition Regler som syftar till att fördela beskattningen vid en avyttring mellan näringsverksamhet och kapital. Lagrum 26 kap. IL Kommentar För fysiska personer beskattas inkomst av näringsverksamhet annorlunda än inkomst av kapital. Tidigare fanns det även skillnader i beskattningen för akt...

arrow_forward
rr

Valutatermin

Ett vanligt exempel på en valutatermin är att ett företag med en kundfordran i utländsk valuta ingår ett terminsavtal som innebär att denna utländska valuta efter inbetalning byts mot svenska kronor till den kurs som anges i avtalet (terminskurs). Valutaterminen har oftast inget anskaffningsvärde. ...

arrow_forward
Visar 2051 till 2060 av 5129 träffar.