Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Kostnadsersättning

En anställd som har utgifter i tjänsten kan utöver lönen få kostnadsersättning från arbetsgivaren. Traktamente och milersättning är exempel på schablonmässigt beräknad kostnadsersättning. Övrig kostnadsersättning kan vara telefonkostnader från privat telefon, parkering eller egna verktyg. Bokföri...

arrow_forward
rl

Ledighet för vård av barn

En förälder har rätt till ledighet från sitt arbete för att vid olika situationer ta hand om sitt barn.

arrow_forward
rb

Likhetsprincipen

Definition Likhetsprincipen (som även kallas likabehandlingsprincipen eller likställighetsprincipen) är en associationsrättslig grundprincip som innebär att varje medlem i en association ska behandlas lika. Varje medlem ska ha en likadan uppsättning rättigheter och skyldigheter gentemot bolaget. Pr...

arrow_forward
rr

FASB

Förkortningen står för den amerikanska normgivaren Financial Accounting Standards Board. För mer information, se hemsidan fasb.org.

arrow_forward
rr

Förnödenheter

Till förnödenheter räknas sådana omsättningstillgångar som används i ett företags normala tillverkningsprocess. Exempel på förnödenheter är t.ex. förbrukningsemballage i form av omslagspapper, påsar och kartonger men också förbrukningsmateriel i form av bränsle, rengöringsmedel och städmaterial, sm...

arrow_forward
ra

Förmåner

arrow_forward
ra

Information

En arbetsgivare är enligt flera lagbestämmelser skyldig att lämna information till såväl arbetstagare som fackliga organisationer i en rad olika frågor. Enligt anställningsskyddslagen ska arbetsgivaren exempelvis lämna underrättelse till arbetstagare och varsel till fackliga organisationer innan ha...

arrow_forward
rr

K-regelverken

BFN har tagit fram särskilda regelverk för varje kategori (K) av företag. Utgångspunkten för detta K-projekt har varit reglerna i BFL, enligt vilka företag antingen är skyldiga att upprätta ett förenklat årsbokslut (K1-företag), ett årsbokslut enligt BFL (K Årsbokslut), en årsredovisning (K2-företa...

arrow_forward
rr

Kund

K4-regler En kund är, enligt IFRS 15 Bilaga A, en part som har ingått ett avtal med ett företag om att erhålla varor eller tjänster som är ett resultat av företagets ordinarie verksamhet i utbyte mot ersättning.

arrow_forward
ra

Referenser

arrow_forward
Visar 2041 till 2050 av 5129 träffar.