Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Lönebidrag

Definition Lönebidrag är ett statligt bidrag till lön vid anställning av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen får lämna lönebidrag för anställning för en person som är i behov av att få en anställning eller av att stärka sina möjligheter att behålla...

arrow_forward
rl

Inrikes traktamente

Ett traktamente är avsett att täcka de merkostnader en anställd har i samband med en tjänsteresa.

arrow_forward
ra

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen inrättades den 1 januari 1929. Domstolens främsta uppgift var att avgöra tvister om tolkning och tillämpning av kollektivavtal och tvister angående fredsplikt enligt den då gällande kollektivavtalslagen. Dessutom avgjorde domstolen mål om föreningsrättskränkning i sådana fall då par...

arrow_forward
rb

Budplikt

Definition Budplikt innebär att en person som äger mer än 30 % av rösterna i ett börsbolag är skyldig att lämna ett publikt bud om att köpa samtliga resterande aktier. Budplikten är reglerad i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Plikten anses vara ett uttryck för Likhetspri...

arrow_forward
rb

Börs

arrow_forward
rb

Eurobolag

Definition Ett eurobolag kallas ett svenskt aktiebolag som använder euro som Redovisningsvaluta och aktiekapitalsvaluta. Det har varit möjligt för svenska aktiebolag att redovisa i euro sedan 2001. En anledning till att ett aktiebolag kan vilja ha euro som redovisnings- och aktiekapitalsvaluta ä...

arrow_forward
rm

Bostad

Beskattning Uthyrning av bostäder är momsfrittUthyrning och försäljning av hyresrätt eller bostadsrätt är enligt huvudregeln momsfria tjänster. Fastighetsägaren, eller den som hyr ut en lokal, kan få debitera moms på uthyrning av s.k. verksamhetslokaler (t.ex. kontor) om vissa omständigheter förel...

arrow_forward
rm

Förskola

arrow_forward
rl

Resa

Arbetsgivaren kan vid vissa tillfällen anordna en resa där de anställda deltar. Resan benämns t.ex. konferensresa.

arrow_forward
rl

Reseersättning

När en anställd är på resa för arbetsgivarens räkning, tjänsteresa, ska arbetsgivaren ersätta de merkostnader som den anställde får på grund av tjänsteresan. Det kan vara direkta utlägg som hotellkostnad, taxiresor m.m. Arbetsgivaren ska också ersätta merkostnader som kan uppkomma på grund av att...

arrow_forward
Visar 2041 till 2050 av 5043 träffar.