Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Minibuss

arrow_forward
rb

Minskning av aktiekapital

Definition Minskning, som tidigare kallades nedsättning, av aktiekapital innebär att aktiekapitalet fördelas om inom det egna kapitalet eller att kapital betalas ut till aktieägarna. Eftersom minskning kan innebära både kapitalminskning och ojämlik behandling av aktieägare skyddas förfarandet av et...

arrow_forward
rr

Möbler

Löpande bokföring Möbler till företagets kontor, matsal, väntrum och andra lokalutrymmen bokförs beroende på belopp och nyttjandeperiod antingen som anläggningstillgångar (maskiner och inventarier - inköp) eller som förbrukningsinventarier. Företagets utgifter för lokaltillbehör som utgör förbrukni...

arrow_forward
rr

Modell med inträffade kreditförluster (incurred credit loss model)

Denna modell att beräkna kundförluster är den som återfinns i K3, och K2 och IAS 39. Modellen bygger på att det inträffar en händelse som ger en indikation på att kunden inte kommer att kunna betala sin skuld. Bedömning görs normalt faktura för faktura.

arrow_forward
rr

Mobiltelefon

Löpande bokföring Mobiltelefoner och liknande bärbara telefoner som köps in redovisas vanligen som förbrukningsinventarier. Mobiltelefonabonnemang, samtalsavgifter, mobilsökning, sms, mms etc. redovisas däremot tillsammans med företagets övriga kostnader för telekommunikation, telefon och telekommu...

arrow_forward
rs

Mobiltelefon

arrow_forward
rb

Moderbolag

Definition Ett aktiebolag som har ett bestämmande inflytande över minst ett annat bolag eller företag. Koncernförhållandet mellan moderbolaget och dotterföretaget ska uppfylla de kriterier som preciseras i aktiebolagslagens koncerndefinition.

arrow_forward
rm

Momskoder

Det finns en mängd olika metoder för bokföring av moms. Beroende på vilka syften ett ekonomisystem ska fylla i ett företag kan det förekomma bokföring på olika momskonton eller någon form av momskodning av transaktioner. Ett företag kan helt fritt välja ett passande sätt att bokföra men vald lösnin...

arrow_forward
rm

Momslagen

arrow_forward
rm

MOSS - mini-one-stop-shop

Definition MOSS är en förkortning av ”mini-one-stop-shop” den svenska benämningen är ”en enda kontaktpunkt” på den särskilda momsredovisning som kan göras vid digital handel. Med anledning av ökad global och digital handel förändrades beskattningslandsreglerna 2015 för telekommunikationstjänster, r...

arrow_forward
Visar 2031 till 2040 av 5043 träffar.