Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Minoritetsrevisor

Definition Minoritetsrevisor är en revisor tillsatt av Bolagsverket efter ansökan från en minoritetsaktieägare. Ansökan kan ha föregåtts av ett minoritetsbeslut på bolagsstämma. Minoritetsrevisorn har i princip samma roll som bolagsrevisorn. Det som skiljer revisorerna åt är endast att minoritetsr...

arrow_forward
ra

SE-bolag

arrow_forward
rl

Läkare

arrow_forward
rr

Returkvitto

Ett returkvitto är en utskrift från ett kassaregister med uppgifter som utvisar att tidigare uttaget kassakvitto innehåller felaktiga uppgifter eller utskrift av uppgifter om återbetalning för returnerade eller prisnedsatta varor eller tjänster, se 2 kap. 19 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 14 § SKVFS 201...

arrow_forward
rl

Fördyrade levnadskostnader

Ett traktamente är avsett att täcka de merkostnader en anställd har i samband med en tjänsteresa.

arrow_forward
rm

Äldreboende

arrow_forward
rr

Resevaluta

Resevaluta i utländska sedlar och mynt räknas till företagets kontanter om de inte klassificerats som reseförskott till anställda. Eftersom de utländska sedlarna och mynten bara utgör en annan form av kontanter, sker ingen bokföring om dessa betalas kontant. Efter hemkomsten bokförs de inköp som gj...

arrow_forward
ra

Diskrimineringsombudsmannen

De tidigare ombudsmännen Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappsombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) har avvecklats i och med 2009 års diskrimineringslag och ersatts av en ny myndighet, Diskrimine...

arrow_forward
rr

Banklån

arrow_forward
rr

Dispensbeslut enligt BFL

Skatteverket kan besluta om följande typer av dispens enligt BFL (källa: Skatteverkets hemsida, Rättslig vägledning 2020): Att företaget ska få upprätta räkenskapsinformation på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska (1 kap. 4 § BFL). Att fysiska personer, handelsbolag där en fysi...

arrow_forward
Visar 2031 till 2040 av 5129 träffar.