Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Revision

Definition Revision är det granskningsarbete som en revisor utför i ett aktiebolag och omfattar granskning av bolagets räkenskaper och granskning av bolagsledningens förvaltning. Revision syftar till att skapa trovärdighet gentemot externa intressenter till bolaget som granskas, bland annat inves...

arrow_forward
rb

Revisor

Definition Revisor, även kallad bolagsrevisor, är ett permanent bolagsorgan för granskning av räkenskaper och förvaltning i aktiebolag. I publika aktiebolag är det tvingande att ha en revisor, men i privata aktiebolag är det frivilligt om bolaget inte har en alltför omfattande verksamhet. I aktie...

arrow_forward
rb

Skyddsintresse

Aktiebolagslagen uppfattas ofta vara utformad för att tillvarata olika skyddsintressen. Eftersom Majoritetsprincipen ger aktieägarmajoriteten stort inflytande över förvaltningen av aktiebolaget kan andra intressegrupper ha ett legitimt behov av skydd mot missbruk från majoritetens sida. Principiell...

arrow_forward
rb

Verkställande direktör

Definition Verkställande direktör (VD) är ett verkställande bolagsorgan bestående av en enda person som är del av bolagsledningen. Verkställande direktörens ställning som bolagsorganDen verkställande direktörens roll är central, dels som verkställare av stämmans och styrelsens beslut, dels som in...

arrow_forward
rb

Vilande bolag

Vilande bolag är inte en bolagsrättslig term. Ett bolags affärsverksamhet kan ligga nere under kortare eller längre tid, helt eller delvis utan att någon fördel eller nackdel uppstår utifrån ett bolagsrättsligt perspektiv. Samtliga åtaganden och förpliktelser (exempelvis att hålla årsstämma) kvarst...

arrow_forward
rb

Välja företagsnamn

Definition Det är en utmaning att välja ett företagsnamn, även kallad firma, som både uttrycker den egna affärsidén, attraherar kunder och överensstämmer med Bolagsverkets kriterier för registrerbara företagsnamn. I det följande ges begränsningar och exempel för vad som kan registreras och vad som...

arrow_forward
rb

Värdeöverföring

Definition Värdeöverföring är en affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har en rent affärsmässig karaktär. Värdeöverföring är ett förhållandevis nytt begrepp i aktiebolagslagen som medför en övergripande reglering av alla åtgärder av bolaget som för ut kapital från bola...

arrow_forward
rl

Presentkort

Lag En arbetsgivare kan vid vissa tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). I lagen anges tydligt att gåvorna inte får bestå av kontanta pengar. Då betraktas gåvan som skattepliktig lön. Däremot h...

arrow_forward
rl

Rengöringsarbete

Riksdagen har beslutat att den som köper hushållstjänster ska få skattereduktion för dessa kostnader.

arrow_forward
rl

Resor till och från arbetet

En anställd som använder sin privata bil i tjänsten har rätt till kostnadsersättning för eventuell tjänstekörning. Beroende på hur mycket bilen används i tjänsten kan också resorna till och från arbetet vara avdragsgilla i den anställdes inkomstdeklaration. Som huvudregel får resor till och från a...

arrow_forward
Visar 2021 till 2030 av 5043 träffar.