Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Extra vinstutdelning

arrow_forward
rr

Factoring

Ett företag har två möjligheter att använda sina kundfordringar/fakturor ( faktura, försäljning) till att få tidigare betalning innan kunderna betalat, nämligen genom att använda kundfakturorna som säkerhet för upplåning av kontanter eller genom försäljning av kundfakturorna. Kreditinstituten/fact...

arrow_forward
rr

Färdigställandegrad

Vid tillämpning av principen om successiv vinstavräkning på uppdrag till fastpris, det vill säga enligt huvudregeln, ska en intäkt redovisas baserad på uppdragets färdigställandegrad, dvs. hur långt uppdraget har fortskridit. K3-regler Enligt punkt 23.22 ska ett företag fastställa färdigställande...

arrow_forward
rl

Farthållare

Priset på extrautrustning ska läggas till nybilspriset, när bilförmånsvärdet beräknas.

arrow_forward
rs

Fastigheter

Definition Är mark, skatterättsligt även byggnad på ofri grund. Lagrum 19, 20, 21 och 27 kap. IL Kommentar För fastigheter finns det många särskilda skatteregler som reglerar förvärv, förvaltning och avyttring. Investeringar i fastigheter är ofta stora och det är då viktigt att veta vad olika b...

arrow_forward
rl

Felparkering

Parkeringsböter ska aldrig ersättas av arbetsgivaren. Detta gäller för resa både med privat bil eller förmånsbil. Avdrag för sådan kostnad i företagets räkenskaper eller den anställdes inkomstdeklaration medges inte. Det gäller oavsett om parkeringsböterna är utfärdade vid en tjänsteresa eller priv...

arrow_forward
rs

Filial

Definition Ett utländskt bolag som bedriver näringsverksamhet i Sverige och som har registrerat sig hos Bolagsverket. Lagrum lagen om utländska filialer 2 kap. 29 § IL Kommentar En filial är inte ett självständigt subjekt, det utländska bolaget är den juridiska person som kan ikläda sig rättig...

arrow_forward
rb

Firmateckning

Definition Rätten att ingå bindande rättshandlingar för bolaget och företräda detta externt, t.ex. i domstol. Andra former av fullmakter och bindande handlingarÄven andra personer än bolagsrättsligt utsedda firmatecknare kan ha rätt att ingå avtal och binda bolaget. Det gäller dels personer som p...

arrow_forward
rl

Flyttstädning

Den som köper hushållstjänster ska få skattereduktion för dessa kostnader.

arrow_forward
rl

Folkpension

arrow_forward
Visar 2011 till 2020 av 5043 träffar.