Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Friskvårdsbidrag

arrow_forward
ra

Information

En arbetsgivare är enligt flera lagbestämmelser skyldig att lämna information till såväl arbetstagare som fackliga organisationer i en rad olika frågor. Enligt anställningsskyddslagen ska arbetsgivaren exempelvis lämna underrättelse till arbetstagare och varsel till fackliga organisationer innan ha...

arrow_forward
rr

K-regelverken

BFN har tagit fram särskilda regelverk för varje kategori (K) av företag. Utgångspunkten för detta K-projekt har varit reglerna i BFL, enligt vilka företag antingen är skyldiga att upprätta ett förenklat årsbokslut (K1-företag), ett årsbokslut enligt BFL (K Årsbokslut), en årsredovisning (K2-företa...

arrow_forward
rr

Kund

K4-regler En kund är, enligt IFRS 15 Bilaga A, en part som har ingått ett avtal med ett företag om att erhålla varor eller tjänster som är ett resultat av företagets ordinarie verksamhet i utbyte mot ersättning.

arrow_forward
rl

Läkare

arrow_forward
ra

Referenser

arrow_forward
rl

Premiebefrielseförsäkring

När arbetsgivaren har tecknat avtal med ett fackförbund eller är medlem i en arbetsgivarförbund ska arbetsgivaren teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. Även arbetsgivare som inte är avtalsbundna kan teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. Svenskt Näringsliv - LOOm...

arrow_forward
rr

Research

Det engelska uttrycket ”research” används inom många branscher som sammanfattande beteckning för både marknadsundersökningar, utredningar samt forsknings- och utvecklingskostnader. Ibland avser uttrycket ”research” de resor som företas i undersökande syfte - t.ex. författares resor för att studera ...

arrow_forward
rb

Revision

Definition Revision är det granskningsarbete som en revisor utför i ett aktiebolag och omfattar granskning av bolagets räkenskaper och granskning av bolagsledningens förvaltning. Revision syftar till att skapa trovärdighet gentemot externa intressenter till bolaget som granskas, bland annat inves...

arrow_forward
rr

Router

arrow_forward
Visar 2011 till 2020 av 5129 träffar.