Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Övriga långfristiga ersättningar

K3-regler Övriga långfristiga ersättningar är enligt punkt 28.23 ersättningar till anställda som inte förfaller till betalning inom tolv månader efter balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen, med undantag av ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid uppsägning...

arrow_forward
ra

Identitetskontroll

När en arbetsgivare anställer personal kan det vara på sin plats att arbetsgivaren kontrollerar den arbetssökandes identitet. Detta ska inte anses utgöra en kränkande behandling, men kan vara av vikt för att säkerställa för arbetsgivaren att denne vet vem man har framför sig. I vissa anställningar...

arrow_forward
rr

Diskmedel, diskborstar

Löpande bokföring Företagets utgifter för vanligt diskmedel, maskindiskmedel, avkalkningsmedel, diskborstar etc. utgör normalt förbrukningsmateriel (kontogrupp 54), men företag som anser dessa utgifter utgöra personalkostnader kan i stället debitera konto 7699 Övriga personalkostnader. Om diskmedle...

arrow_forward
rs

Sjukförsäkringsavgift

Definition Är en del av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Kommentar Arbetsgivaravgifter och egenavgifter består av ett antal olika avgifter; en av dessa är sjukförsäkringsavgiften. Fördelningen av de olika avgifterna hanteras av staten i enlighet med bestämmelser i lagen om fördelning av soci...

arrow_forward
rr

Uppdrag till fast pris

Uppdrag till fast pris (fastprisuppdrag) är enligt K2 punkt 6.12 och K3 punkt 23.12 ett uppdrag som inte är ett uppdrag på löpande räkning eller, enligt K2, ett provisionsbaserat uppdrag. Enligt K2 punkt 6.11 och K3 punkt 23.26 finns även uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överensk...

arrow_forward
rs

Beräkningsenhet

Definition Avgränsning av vad som ska ingå i kapitalvinstberäkningen vid avyttring av fastigheter. Lagrum 45 kap. 3-4 §§ IL Kommentar Huvudregeln är att varje fastighet utgör en taxeringsenhet. Kapitalvinsten ska beräknas särskilt för varje avyttrad taxeringsenhet eller del av taxeringsenhet. H...

arrow_forward
rs

Dröjsmålsränta

Definition Ränta vid för sen betalning. Lagrum räntelagen Kommentar Dröjsmålsränta får tas ut efter den tid och procentsats som parterna i ett avtalsförhållande har avtalat om. Om det i avtalet inte finns någon överenskommelse om dröjsmålsränta så gäller räntelagens regler. Enligt räntelagen ...

arrow_forward
rl

F-skatt

Lag I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer: A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag eller inte. Den som har egen näringsverksamhet, t.ex. enskild firma, har som regel F-skatt och betalar själv betalar si...

arrow_forward
rr

Kontraktsfordringar

arrow_forward
rm

Dold moms

Undantag brukar kallas momsfritt vilket ger en felaktig bild då momsfritt inte är fritt från moms utan är belastat med så kallad dold moms som uppstår när den som säljer undantagna transaktioner inte får göra momsavdrag på sina kostnader. Kostnaden blir 6-25% högre om momsavdrag inte kan göras på i...

arrow_forward
Visar 2001 till 2010 av 5129 träffar.