Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Slottsregeln

arrow_forward
rs

Sparat utdelningsutrymme

Definition Sparat utdelningsutrymme är det kvarstående beloppet om utdelningen understiger gränsbeloppet. Lagrum 57 kap. 13-15 §§ IL Kommentar Det sparade utdelningsutrymmet är en del av gränsbeloppet. Om det inte lämnas någon utdelning under beskattningsåret förs hela gränsbeloppet vidare som ...

arrow_forward
rs

Inkomstdeklaration

Definition Formulär som Skatteverket använder för att få in uppgifter för att kunna fastställa beskattning. Lagrum 29-32 kap. SFL Kommentar Vissa fysiska och juridiska personer har en deklarationsskyldighet som de måste uppfylla. När det gäller inkomstskatt lämnar fysiska personer INK 1. Juridi...

arrow_forward
rl

Internationell biståndsverksamhet

Enligt tjänsteledighetsförordningen (1984:111) § 7 ”bör arbetsgivaren bevilja tjänstledighet för anställning utomlands inom offentlig eller privat biståndsverksamhet, om det inte finns synnerliga skäl för något annat”. Arbetsgivaren är dock inte skyldig enligt lag eller avtal att ge ledigt. Uppdra...

arrow_forward
rs

Trängselskatt

Definition Skatt som tas ut för fordon som körs in och ut ur Stockholms och Göteborgs innerstad. Lagrum lagen om trängselskatt Kommentar Trängselskatt är avdragsgill både för företag och för privatpersoner. Det gäller både tjänsteresor och resor till och från arbetet. Tjänsteresor med egen b...

arrow_forward
ra

Företagsbot

Företagsbot kan utdömas om en person i ledande ställning i ett företag har begått ett brott vid utövning av näringsverksamheten genom att han eller hon inte har gjort tillräckligt för att förebygga brottsligheten. Det kan också utdömas om en person som haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kon...

arrow_forward
rs

Schablonmetoden

Definition För marknadsnoterade delägarrätter kan man använda 20 procent av försäljningspriset som anskaffningsvärde. Lagrum 48 kap. 15 § IL Kommentar Vid en kraftig värdestegring är det mer fördelaktigt att använda schablonmetoden jämfört med genomsnittsmetoden. Anskaffningsvärdet beräknas til...

arrow_forward
rl

Gratifikation

Lag En gratifikation kan likställas med en gåva. Arbetsgivare kan till sina anställda ge gåvor vid vissa speciella tillfällen, t.ex. jubileum. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). Om en arbetsgivare i samband med ett jubileum...

arrow_forward
ra

Ingående av avtal

Arbetsrätten består till allra största delen av avtal. Detta innebär att utan avtal skulle inget arbetsliv finnas. Det ingås anställningsavtal, kollektivavtal och många andra slags överenskommelser, reglerande frågor av större eller mindre vikt. (När det gäller just kollektivavtal så krävs att viss...

arrow_forward
rb

Spridningsemission

Definition En Nyemission av aktier som görs främst i syfte att få fler aktieägare och därmed ökad omsättning av aktien snarare än att skaffa mer kapital till bolagets verksamhet.

arrow_forward
Visar 2001 till 2010 av 5043 träffar.