Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Arbetsgivarorganisation

Definition Med arbetsgivarorganisation menas en part på arbetsmarknaden som företräder arbetsgivare. Precis som fallet är med arbetstagarorganisationer är en arbetsgivarorganisation normalt en ideell förening med stadgar och en styrelse. En sådan organisation är ett självständigt rättssubjekt (juri...

arrow_forward
rl

Force majeure

I avtalstexter kan man i det finstilta läsa orden ”force majeure”. Det kan handla om försäkringsavtal, avtal om utförande av tjänster eller annat. Klausulen ”force majeure” innebär att om en oförutsedd eller extraordinär händelse inträffar kan avtalet inte fullföljas. Med oförutsedd eller extrao...

arrow_forward
rl

Anstånd med inkomstdeklaration

Inkomstdeklarationen ska lämnas till Skatteverket senast vid midnatt den första vardagen i maj. Om du inte lämnar in deklarationen i tid kan du få en förseningsavgift på 1250 kronor. Om du dröjer mer än 3 månader med att lämna in deklarationen tillkommer ytterligare en förseningsavgift på 1250 kron...

arrow_forward
rb

Inkråmsöverlåtelse

Definition Inkråmsöverlåtelse är en Företagsöverlåtelse där objektet för överlåtelsen är ett företags tillgångar och eventuellt skulder. Inkråm är inte en fast definierad enhet utan det är många gånger upp till intressenterna att fastställa vad inkråmet är. Den enda riktigt tydliga avgränsningen ...

arrow_forward
rl

Forskningsavdrag

Från den 1 januari 2014 kan de företag som har anställda som arbetar med forskning och utveckling i kommersiellt syfte få sänkt arbetsgivaravgift. Företag kan bara få avdrag för systematisk och kvalificerad forskning eller utveckling. Med forskning menas systematiskt och kvalificerat arbete för...

arrow_forward
§

Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

arrow_forward
rs

Särskild löneskatt

Definition Skatt som betalas på vissa ersättningar för arbete. Lagrum lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Kommentar Särskild löneskatt ska betalas av den som ger ersättning för arbete till någon som vid årets ingång fyllt 65 år. Från och med den 1 juli 2019 avskaffas den sär...

arrow_forward
rs

Särskild post

arrow_forward
rs

Skadeersättning

Definition Ersättning för skada på en tillgång. Lagrum 8 kap. 22 § IL Kommentar Försäkringsersättning och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är normalt skattefria. Det gäller också ersättning från arbetsgivaren för skada på egendom som har uppkommit i tjänsten, t.ex. skad...

arrow_forward
rs

Skattemässigt värde

Lagrum 2 kap. 31-33 §§ IL Kommentar Skattemässigt värde definieras olika för olika slag av tillgångar. Lagertillgångar m.m.Med skattemässigt värde på lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar avses det värde som tillgången tas upp till vid beräkning av resultatet...

arrow_forward
Visar 1991 till 2000 av 5043 träffar.