Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Tillgång

K3-regler Bedömningen av en tillgång och hur/var den ska redovisas görs i fyra steg: En tillgång är enligt K3 punkt 2.12 en resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser som innefattar framtid...

arrow_forward
rl

Studieresa

Lag Arbetsgivaren kan vid vissa tillfällen anordna en resa där de anställda deltar. Resan benämns kanske t.ex. konferensresa, studieresa eller kick-off. En sådan resa kan vara både skattefri och skattepliktig för den anställde. Det är resans innehåll som avgör om den anställde ska beskattas eller i...

arrow_forward
rr

Brevmärken

Många ideella föreningar och organisationer ger ut s.k. brevmärken. Genom att köpa dessa stödjer företaget föreningens/organisationens verksamhet. Det som man betalar för brevmärken är oftast väsentligt högre än brevmärkets värde, varför en sådan transaktion som huvudregel utgör en gåva och inte en...

arrow_forward
rr

Bredband

Med bredbandsanslutning får användarna bl.a. en fast uppkoppling mot internet. Avgifter för dessa kostnadsförs normalt. Löpande bokföring Bredbanskanslutning och de löpande bredbandskostnaderna debiteras lämpligt konto i kontogrupp 51 Fastighetskostnader. De löpande månadsavgifterna kan debiteras ...

arrow_forward
rm

EU-transport

arrow_forward
rr

Handelsbolag

Ett handelsbolag föreligger om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i ett bolag och bolaget har förts in i handelsregistret, se 1 kap. 1 § lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Handelsbolag och den särskilda formen kommanditbolag är en juridisk person, dvs. b...

arrow_forward
rs

Skiktgräns

Definition Gräns för de olika nivåerna på statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster. Lagrum 66 kap. 5 § IL Kommentar För att bestämma den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster utgår man från beskattningsbar förvärvsinkomst. Den statliga skatten på förvärvsinkomster är: - 20 procent av...

arrow_forward
rb

Insolvensbegreppet

Ett företag kan sättas i Företagskonkurs om det långvarigt inte kan betala sina skulder. Det innebär alltså en ganska långt gången försämring av företagets finansiella ställning, som i och för sig kan inträffa plötsligt. Ett företag som inte kan betala skulder som förfaller till betalning har för o...

arrow_forward
rm

Konsulttjänst

Rådgivning och konsultationer är en tjänst i momshänseende. Beskattning sker enligt huvudregeln för tjänster om tjänsten säljs till en beskattningsbar person (B2B). Om tjänsten istället säljs till annan än en beskattningsbar person (B2C) finns en specialregel. För den aktuella tjänsten är det av sä...

arrow_forward
rs

Hemvist

Definition Används vid tolkning av dubbelbeskattningsavtal. Kommentar Begreppet hemvist används för att konstatera om en fysisk eller juridisk person är part i ett skatteavtal mellan länder. Det är endast om man har hemvist i något av länderna som denne person kan tillämpa avtalet. En fysisk pe...

arrow_forward
Visar 1991 till 2000 av 5129 träffar.