Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

A-kassa

Anslutning och betalning till arbetslöshetskassan, vanligen bara kallad A-kassan, medför rätt till ersättning vid arbetslöshet. Anslutning till såväl fackförening som A-kassa är frivillig. Om arbetsgivaren betalar en anställds avgifter till A-kassan utgör detta en skattepliktig förmån. En enskild n...

arrow_forward
rb

50/50-bolag

Definition När två bolag äger lika stora andelar vardera (50 %) i ett tredje bolag så kallas det samägda bolaget ofta 50/50-bolag (”femtiofemtio-bolag”). Det är relativt vanligt med 50/50-bolag eftersom många samarbeten och samriskföretag (joint venture) har en lika fördelning av ägandet mellan tv...

arrow_forward
rr

Advokat- och rättegångskostnader

I vissa fall kan företag behöva ta in extern hjälp av advokater eller andra juridiska ombud, exempelvis för styrelsearbete, skatteprocesser, skadeståndsprocesser och upprättande av avtal. Löpande bokföring Advokat- och rättegångskostnader kostnadsförs i takt med att arbetet utförs eller faktura er...

arrow_forward
rr

Kreditavgifter

Kreditavgifter i samband med check-, giro- eller byggnadskrediter behandlas i företagets bokföring som räntekostnader. Även aviseringsavgifter behandlas som kreditavgifter och bokförs som räntekostnader. Kreditavgiften utgår i viss procent av det beviljade kreditbeloppet (limiten) och uttas från ko...

arrow_forward
ra

Arbetsplikt

En anställd är arbetspliktig, eller arbetsskyldig, inom ramen för anställningen. Detta innebär att den anställde ska stå till arbetsgivarens förfogande och utföra det arbete som arbetsgivaren anvisar under förutsättning att det faller inom kollektivavtalets och det enskilda anställningsavtalets omr...

arrow_forward
rr

À contobetalningar

À contobetalning är detsamma som förskottsbetalning. Det är enbart en likvidtransaktion och påverkar inte eller styr intäkts- eller kostnadsredovisningen. Löpande bokföring Förskott från kunder krediteras konto 2420 Förskott från kunder (BAS 2022). Förskott till leverantör debiteras konto 1480 För...

arrow_forward
rb

Utspädning

Definition Utspädning är en effekt på aktieinnehav i ett aktiebolag som ger ut nya aktier till nya aktieägare, vilket innebär att tidigare innehav i antal aktier och antal röster har en proportionellt mindre andel av det totala antalet aktier i bolaget. Utspädningseffekten innebär att aktieägare ...

arrow_forward
rr

Periodiseringsfond

Löpande bokföring Avsättning till periodiseringsfond får enligt dagens regler göras av såväl juridiska som fysiska personer som bedriver näringsverksamhet, dvs. av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och enskilda firmor. Periodiseringsfonden ska återfinns i företagets redovisning och bo...

arrow_forward
rr

AFA

arrow_forward
§

Kreditupplysningslag (1973:1173)

arrow_forward
Visar 191 till 200 av 5129 träffar.