Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Reseförmån

arrow_forward
rl

Löneförmån

Normalt får en anställd ersättning för sitt arbete i form av kontant lön. Ibland händer det att arbetsgivaren ger ersättning i form av en naturaförmån.

arrow_forward
rm

Löneförmån

arrow_forward
rs

Årskort

Kommentar Årskort kan gälla för olika typer av utgifter i företaget, t.ex. resekostnader, motion och friskvård eller föreningsavgifter. Utgifter för tjänstekort är normalt avdragsgilla i verksamheten, antingen som en utgift i verksamheten eller som lön om årskortet ses som en skattepliktig förmån ...

arrow_forward
rm

Nyemission

arrow_forward
ra

Varsel

Definition I många situationer finns en skyldighet enligt olika lagar att lämna ett varsel. Här ska ges exempel på några vanliga sådana situationer. Uppsägning av personliga skäl Enligt anställningsskyddslagen ska en arbetsgivare varsla den lokala arbetstagarorganisation som en anställd tillhör o...

arrow_forward
rr

IASB

IASB är en förkortning av International Accounting Standards Board. IASB ansvarar för utgivna IFRS och IAS med tillhörande tolkningar samt IFRS for SMEs. IASB är en stiftelse med säte i London.

arrow_forward
rs

Kurtage

arrow_forward
rr

Restvärde

Restvärde är enligt K3 punkt 17.15 det belopp ett företag förväntas erhålla för en tillgång efter nyttjandeperiodens slut, efter avdrag för kostnader i samband med avyttringen. Restvärdet ska uppskattas vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå. Anskaffningsvärdet minskat med restvärdet utg...

arrow_forward
rm

Landskod

Definition De olika medlemsländerna i EU betecknas med en landskod. Landskoden återfinns som en del av det s.k. VAT-numret (momsregistreringsnumret) som är en viktig förutsättning för att EU-handeln inom EU ska fungera. Köparens VAT-nummer ska bl.a. anges i fakturan vid EU-handel och likaså ska VAT...

arrow_forward
Visar 1981 till 1990 av 5129 träffar.