Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Tjänstebil

Tjänstebil kallas en bil som en anställd använder i tjänsten och som ägs eller leasas av företaget, till skillnad mot när den anställde använder egen bil i tjänsten.

arrow_forward
rs

Varumärken

arrow_forward
rm

Vårdboende

arrow_forward
rr

Usb-minnen

arrow_forward
rr

Gränsvärden

ÅRL skiljer på större och mindre företag (BFL skiljer också på större och mindre företag, se 6 kap 1 § punkt 6 och 7). Ett företag som två år i rad överskrider två av nedanstående gränsvärden (samma gränsvärde) räknas som ett större företag året efter att dessa gränsvärden överstigits. Medelantale...

arrow_forward
ra

Arbetsskada

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som beror på ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Vissa smittsamma sjukdomar betraktas också som arbetsskador. Olycksfall i arbetet avser primärt olycksfall som sker på arbetsplatsen eller i övrigt vid utförande av arbetsuppgifter. Hit kan...

arrow_forward
rr

Lön till barn

Löpande bokföring Lön till barn bokförs tillsammans med andra löner i kontogrupperna 70-72. Se uppslagsordet Familjebeskattning i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Omvänd fusion

Definition Ett dotterföretag tar över sitt moderföretags samtliga tillgångar och skulder samtidigt som moderföretaget upplöses utan likvidation. Lagrum 37 kap. IL Kommentar En omvänd fusion kallas även nedströmsfusion och innebär att dotterföretaget är det övertagande företaget och moderföretag...

arrow_forward
rl

Sidoinkomster

Den utbetalare som är huvudarbetsgivare, d.v.s. den arbetsgivare som den anställde har sin huvudsysselsättning hos, ska göra skatteavdrag enligt skattetabell. På ersättningar som betalas ut av en utbetalare som inte är huvudarbetsgivare ska skatteavdrag göras med 30 %. Dessa inkomster brukar benämn...

arrow_forward
rs

Vaccinationer

arrow_forward
Visar 1971 till 1980 av 5043 träffar.