Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Bredband

Med bredbandsanslutning får användarna bl.a. en fast uppkoppling mot internet. Avgifter för dessa kostnadsförs normalt. Löpande bokföring Bredbanskanslutning och de löpande bredbandskostnaderna debiteras lämpligt konto i kontogrupp 51 Fastighetskostnader. De löpande månadsavgifterna kan debiteras ...

arrow_forward
rm

EU-transport

arrow_forward
rs

Personalrabatter

Definition När anställda får köpa en vara eller tjänst ur arbetsgivarens ordinarie utbud till rabatterat pris. Lagrum 11 kap. 13 § IL Kommentar Om anställda köper en vara eller tjänst ur arbetsgivarens ordinarie sortiment kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar lämna rabatt utan att de an...

arrow_forward
rr

Banklån

arrow_forward
rr

Dispensbeslut enligt BFL

Skatteverket kan besluta om följande typer av dispens enligt BFL (källa: Skatteverkets hemsida, Rättslig vägledning 2020): Att företaget ska få upprätta räkenskapsinformation på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska (1 kap. 4 § BFL). Att fysiska personer, handelsbolag där en fysi...

arrow_forward
rb

Förlust

arrow_forward
rr

Kontraktsfordringar

arrow_forward
rl

Kostnadsersättning

En anställd som har utgifter i tjänsten kan utöver lönen få kostnadsersättning från arbetsgivaren. Traktamente och milersättning är exempel på schablonmässigt beräknad kostnadsersättning. Övrig kostnadsersättning kan vara telefonkostnader från privat telefon, parkering eller egna verktyg. Bokföri...

arrow_forward
rl

Ledighet för vård av barn

En förälder har rätt till ledighet från sitt arbete för att vid olika situationer ta hand om sitt barn.

arrow_forward
rb

Likhetsprincipen

Definition Likhetsprincipen (som även kallas likabehandlingsprincipen eller likställighetsprincipen) är en associationsrättslig grundprincip som innebär att varje medlem i en association ska behandlas lika. Varje medlem ska ha en likadan uppsättning rättigheter och skyldigheter gentemot bolaget. Pr...

arrow_forward
Visar 1971 till 1980 av 5129 träffar.