Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Årskort

Enligt inkomstskattelagen är ersättning för månadskort eller årskort hos lokaltrafiken eller SJ en skattepliktig förmån.

arrow_forward
rr

Långfristig skuld

Löpande bokföring Långfristiga skulder bokförs normalt i kontogrupp 23 som innehåller följande huvudkonton: 2310 Obligations- och förlagslån 2320 Konvertibla lån och liknande 2330 Checkräkningskredit 2340 Byggnadskreditiv 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 2360 Långfristiga skulde...

arrow_forward
rb

Köp av egna konvertibler och teckningsoptioner

Förbudet mot teckning gäller endast aktier, ett aktiebolag kan alltså teckna konvertibler och teckningsoptioner samt andra värdepapper. Ett bolag får köpa tillbaka utgivna konvertibler och teckningsoptioner, men det belopp som konverterings- och optionsrätten representerar får inte inkräkta på bola...

arrow_forward
ra

Lönetvist

De två huvudsakliga momenten i varje anställningsavtal är arbetstagarens åtagande att utföra ett arbete och arbetsgivarens åtagande att utge ersättning till arbetstagaren för dennes arbetsinsats. Medbestämmandelagen innehåller särskilda regler för hur tvister om arbetsskyldigheten ska lösas. Dessa ...

arrow_forward
rl

Studieledighet

En anställd som vill studera har rätt att vara tjänstledig från sitt ordinarie arbete för att studera. Kanske för att komplettera grundskole- eller gymnasiekompetens, eller kanske för att skaffa sig en helt ny utbildning. Lag Det är i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildn...

arrow_forward
rm

Co-working

Co-working eller kontorskollektiv uppkommer när människor och företag med olika yrken och inriktning arbetar i gemensamma lokalytor. Högsta förvaltningsdomstolen (210204, ref 6 I och II) har bedömt hur olika medlemskap eller prenumerationer ska bedömas i momshänseende. Tjänsterna som bedömdes gav ...

arrow_forward
ra

Stöld

arrow_forward
rs

Plattformsföretag

arrow_forward
rb

Bolagskapning

Definition Bolagskapning, företagskapning eller bolagsplundring, kallas olika aktiviteter där kriminella personer försöker ta kontroll över ett bolag utan aktieägares och företrädares vetskap. Syftet kan exempelvis vara att tömma bolaget på pengar eller skaffa krediter för bolagets räkning som anv...

arrow_forward
rr

SPE

Förkortning för Special Purpose Entity, dvs. företag för särskilt ändamål. Enligt K3 punkt 9.3 var tidigare ett företag för särskilt ändamål ett företag som var bildat för att uppnå ett begränsat och väldefinierat syfte. Bestämmelsen upphävdes i november 2021.

arrow_forward
Visar 1961 till 1970 av 5129 träffar.