Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Taxeringsår

arrow_forward
rs

Tjänsteresa

Definition En resa som en anställd är beordrad att göra i tjänsten för arbetsgivarens räkning. Kommentar Tjänsteresor kan vara mycket korta, både tidsmässigt och avståndsmässigt, men de kan också pågå långt bort under lång tid, ibland under flera år. En tjänsteresa påbörjas och avslutas antinge...

arrow_forward
ra

Arbetsskada

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som beror på ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Vissa smittsamma sjukdomar betraktas också som arbetsskador. Olycksfall i arbetet avser primärt olycksfall som sker på arbetsplatsen eller i övrigt vid utförande av arbetsuppgifter. Hit kan...

arrow_forward
ra

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har till uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Arbetstagare ska i arbetet ha rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverkets tillsyn ska leda till att minska riskerna för ohä...

arrow_forward
rr

Lön till barn

Löpande bokföring Lön till barn bokförs tillsammans med andra löner i kontogrupperna 70-72. Se uppslagsordet Familjebeskattning i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Omvänd fusion

Definition Ett dotterföretag tar över sitt moderföretags samtliga tillgångar och skulder samtidigt som moderföretaget upplöses utan likvidation. Lagrum 37 kap. IL Kommentar En omvänd fusion kallas även nedströmsfusion och innebär att dotterföretaget är det övertagande företaget och moderföretag...

arrow_forward
rl

Sidoinkomster

Den utbetalare som är huvudarbetsgivare, d.v.s. den arbetsgivare som den anställde har sin huvudsysselsättning hos, ska göra skatteavdrag enligt skattetabell. På ersättningar som betalas ut av en utbetalare som inte är huvudarbetsgivare ska skatteavdrag göras med 30 %. Dessa inkomster brukar benämn...

arrow_forward
rs

Vaccinationer

arrow_forward
rs

Tandvård

arrow_forward
rb

Teckningsoption

Definition Teckningsoption är en utfästelse som gjorts av ett aktiebolag om rätt att teckna nya aktier i bolaget mot betalning i pengar. Teckningsoptionen är alltså ett värdepapper som kan ges ut i enlighet med 14 kap. aktiebolagslagen. Tidigare var teckningsoptioner tvungna att vara kopplade till...

arrow_forward
Visar 1961 till 1970 av 5043 träffar.