Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Nattarbetsförbud

Arbetstidslagen syftar ytterst till att skydda arbetstagares hälsa genom att begränsa arbetstiden i olika avseenden. Sådana begränsningsregler finns exempelvis avseende den ordinarie arbetstiden och övertid. Lagen innehåller dessutom regler som anger att arbetstagaren ska vara ledig från arbetet i...

arrow_forward
rb

Delegering av styrelseuppgifter

Styrelsen har till arbetsuppgift att svara för organisation och förvaltning av bolaget, men har möjlighet att delegera vissa av sina uppgifter till underordnade organ, utskott eller arbetsgrupper. Grundregeln är att styrelsen aldrig kan undvika huvudansvaret för styrelsens arbetsuppgifter genom a...

arrow_forward
rm

Brexit

Efter det brittiska valet den 12 december 2019 har nu Storbritannien lämnat EU den 31 januari 2020. Under en övergångsperiod fram till 31 december 2020 fortsatte Storbritannien att ingå i EU:s momsregelverk, Tullunion och i den inre marknaden. Övergångsperioden förlängdes därefter inte. Från och me...

arrow_forward
rm

Blomstercheck

arrow_forward
rm

Motorcykel

arrow_forward
rr

Produkter i arbete

Med produkter i arbete (PIA) avses påbörjad men vid räkenskapsårets slut ännu inte avslutad tillverkning. Benämningen i balansräkningen enligt ÅRL är Varor under tillverkning. Vid prissättning används ofta produktkalkylering som innebär att direkta och indirekta tillverkningskostnader ökar värdet p...

arrow_forward
rr

Pant

När ett företag erhåller en kredit av mer långfristig karaktär är det vanlig att långivaren kräver någon form av säkerhet. Detta benämns ofta att företaget pantsätter tillgångar. Om en fastighet utgör den pantsatta tillgången utgörs panten av en fastighetsinteckning såväl för privata bostadslån för...

arrow_forward
rr

Pensionskostnad

Pensionskostnader är en typ av det som i K3 kapitel 28 benämns ersättningar efter avslutad anställning, dvs. en förmån som byggs upp under anställningstiden men där ersättningen erhålls när personen gått i pension. Tidpunkten för pensioneringen styrs av lagstiftning, avtal och det egna valet. Löpa...

arrow_forward
rr

Väsentlighetsprincipen

Väsentlighetsprincipen återfinns i 2 kap. 3 a § ÅRL. Denna princip innebär att ett företag får avvika från bestämmelserna om redovisning, uppställning, värdering, upplysningar och konsolideringar enligt ÅRL om avvikelsen inte är väsentlig. Med väsentligt ska förstås att om ett utelämnade eller fel...

arrow_forward
rm

Region

Från och med 1 januari 2020 ersätts beteckningen för kommuner på regionalnivå, dvs. landsting, med beteckningen regioner.

arrow_forward
Visar 1941 till 1950 av 5129 träffar.