Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Rökning

Enligt tobakslagen svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Många arbetsplatser förbjuder rökning på arbetstid. Vissa arbetsplatser godkänner rökning på lunchrasten. Det utgör inte o...

arrow_forward
ra

Sekretess

arrow_forward
rr

Semesterlöneskuld

arrow_forward
rr

Serviceavgifter till branschorganisationer

arrow_forward
rr

Omvänd skattskyldighet

K3-regler Omvänd skattskyldighet gäller för moms inom byggsektorn. Se uppslagsordet Omvänd skattskyldighet i Rätt Moms.

arrow_forward
rl

Långtidssjukskrivning

Lag När en anställd har fått sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 dagarna, sjuklöneperioden, betalar Försäkringskassan sjukpenning till den anställde. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för anmälan till Försäkringskassan när en anställd är sjuk fr.o.m. dag 15. Anmälan kan göras skriftli...

arrow_forward
rr

Telefon och telekommunikation

Kostnader för tele- och datakommunikation omfattar både de rörliga markeringarna för t.ex. telefon- och mobiltelefonsamtal men även inträdes-, abonnemangs- och nyttjandeavgifter för bl.a. telefonväxel, telefon, telefax, digitalbox, dataöverföringar, internetanslutning, wifi och allmänt datanät samt...

arrow_forward
rr

Vinst eller förlust

arrow_forward
rr

Bränsle

Företagets utgifter för uppvärmning - bränsle - i form av t.ex. gas, eldningsolja, kol, ved, fjärrvärme och liknande kan avse företagets egen fastighet eller själva driften av verksamheten. Vid hyra av lokal ingår normalt avgifter för både bränsle, vatten, avlopp etc. i lokalhyran (konto 5010). Utg...

arrow_forward
rr

Kapitaltillgång

Enligt 25 kap. 3 § IL avses med kapitaltillgångar andra tillgångar i näringsverksamheten än lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar, inventarier, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt goodwill. Kapitaltillgång är således ett skattemässigt b...

arrow_forward
Visar 1931 till 1940 av 5129 träffar.