Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Arbetstagarorganisation

Definition Med en arbetstagarorganisation menas en part på arbetsmarknaden som företräder arbetstagare. En arbetstagarorganisation är normalt en ideell förening och har stadgar och en styrelse. En sådan organisation är ett självständigt rättssubjekt (juridisk person), dvs. organisationen kan ha rät...

arrow_forward
rl

Arbetsmarknadens parter

Den svenska arbetsrätten började utvecklas under slutet av 1800-talet då Sverige utvecklades från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle. Relationen arbetsgivare-arbetstagare var ensidig. Det var arbetsgivaren som i huvudsak bestämde villkoren för arbetet, ledigheter, löner, arbetstider m.m. D...

arrow_forward
ra

Arbetsgivarorganisation

Definition Med arbetsgivarorganisation menas en part på arbetsmarknaden som företräder arbetsgivare. Precis som fallet är med arbetstagarorganisationer är en arbetsgivarorganisation normalt en ideell förening med stadgar och en styrelse. En sådan organisation är ett självständigt rättssubjekt (juri...

arrow_forward
rr

Avsättning för pensioner

arrow_forward
rl

Force majeure

I avtalstexter kan man i det finstilta läsa orden ”force majeure”. Det kan handla om försäkringsavtal, avtal om utförande av tjänster eller annat. Klausulen ”force majeure” innebär att om en oförutsedd eller extraordinär händelse inträffar kan avtalet inte fullföljas. Med oförutsedd eller extrao...

arrow_forward
rl

Anstånd med inkomstdeklaration

Inkomstdeklarationen ska lämnas till Skatteverket senast vid midnatt den första vardagen i maj. Om du inte lämnar in deklarationen i tid kan du få en förseningsavgift på 1250 kronor. Om du dröjer mer än 3 månader med att lämna in deklarationen tillkommer ytterligare en förseningsavgift på 1250 kron...

arrow_forward
rl

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

TFA ger en kompletterande ersättning vid arbetsskada, d.v.s. vid arbetsolycksfall eller olycksfall på resa till eller från arbetet eller sjukdom orsakad av arbetet. Försäkringen ingår i arbetsmarknadsförsäkringarna, som en kollektivavtalsbunden arbetsgivare är skyldig att teckna Försäkringen ska ...

arrow_forward
rm

Utställning

arrow_forward
rs

Utbildning vid omstrukturering m.m.

Definition Regler som ger arbetsgivaren möjlighet att bekosta utbildning eller andra åtgärder skattefritt för anställda som riskerar att bli arbetslösa pga. omstrukturering m.m. Lagrum 11 kap. 17 § IL Kommentar Om en anställd har blivit, eller inom fem år riskerar att bli, arbetslös pga. omstru...

arrow_forward
rb

Inkråmsöverlåtelse

Definition Inkråmsöverlåtelse är en Företagsöverlåtelse där objektet för överlåtelsen är ett företags tillgångar och eventuellt skulder. Inkråm är inte en fast definierad enhet utan det är många gånger upp till intressenterna att fastställa vad inkråmet är. Den enda riktigt tydliga avgränsningen ...

arrow_forward
Visar 1931 till 1940 av 5043 träffar.