Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Rabatt

Beskattning Bonus, rabatter och andra prisnedsättningar som säljaren ger en kund vid försäljning och leverans av en vara eller en tjänst får minska det underlag som momsen beräknas på (beskattningsunderlaget). Beskattningsunderlaget blir då priset minus rabatten. Det kan t.ex. vara frågan om mängdr...

arrow_forward
rl

Intjänandeår - semesterår

Enligt semesterlagen tjänar en anställd in semesterlön under intjänandeåret 1 april - 31 mars. Semesterlönen kan sedan betalas ut under semesterledigheten året därefter.

arrow_forward
ra

Nattarbete

Arbete på natten är mer påfrestande för kroppen än arbete på dagen. I syfte att skydda arbetstagares hälsa mot alltför mycket nattarbete finns därför bestämmelser i arbetstidslagen som begränsar uttag av arbete på natten. Dessa regler har införts i lagen för att uppfylla kraven i EU:s arbetstidsdir...

arrow_forward
rl

Omplacering

Enligt socialförsäkringsbalk (2010:110) ska arbetsgivaren aktivt arbeta för att ge en långtidssjuk anställd andra arbetsuppgifter. Detta för att den sjuke ska kunna återgå i arbete.

arrow_forward
rm

Tandvård

Tandvård är undantaget från moms, dvs. momsfritt. Med tandvård menas bl.a. åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan. Vidare är försäljning av dentaltekniska produkter m.m. momsfritt när detta säljs av tandläkare eller tandtekniker. Det finns gräns...

arrow_forward
rm

Teaterföreställning

arrow_forward
rm

Tillträde

För att få möjlighet att delta i ett visst evenemang eller en aktivitet utgår normalt en avgift. Den kan i dagligt tal kallas entré, entréavgift, tillträde, deltagaravgift eller liknande och innebär att man mot betalning får möjlighet att närvara som besökare, publik eller deltagare. Frågan är i vi...

arrow_forward
rb

Verkställande direktörens förtida avgång

Förtida avgång av verkställande direktören är inte lika aktiebolagsrättsligt komplicerat som avgång av andra centrala funktionärer. Den verkställande direktören är utsedd av styrelsen som uppdragstagare för att fullgöra uppgifter inom den löpande förvaltningen med mera. Han eller hon har en utprägl...

arrow_forward
rm

Tjänstebil

arrow_forward
rm

Turist

Beskattning Vid försäljning till turister från andra EU-länder ska företag debitera moms precis som vid försäljning till svenska privatpersoner. Om köparen bor i ett land utanför EU kan säljaren under vissa förutsättningar i efterhand betrakta försäljningen som export och återbetala momsen till kun...

arrow_forward
Visar 1911 till 1920 av 5043 träffar.