Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Immateriella tillgångar

Definition En tillgång som inte fysiskt går att ta på, exempelvis patent och goodwill. Motsatsen är materiella tillgångar, såsom inventarier eller varor. Lagrum 18 kap. 1 § IL Kommentar Immateriella tillgångar är till exempel patent, hyreskontrakt, varumärken och goodwill. Det är viktigt att s...

arrow_forward
rs

Terminer

Definition Avtal mellan två parter om framtida köp eller försäljning av en tillgång till ett bestämt pris. Lagrum 44 kap. 4, 11 och 30 §§ IL Kommentar Termin är ett avtal mellan två parter om köp eller försäljning av en underliggande tillgång vid en viss tidpunkt till ett pris som är bestämt på...

arrow_forward
rs

Förskottsränta

Definition Ränteutgifter som betalas i förskott. Lagrum 14 kap. 2 §, 41 kap. 9 § IL Kommentar I inkomstslaget näringsverksamhet gäller bokföringsmässiga grunder. Det innebär att inkomster och utgifter ska periodiseras. Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut behöver dock inte ...

arrow_forward
rs

Grundavdrag

Definition Ett avdrag som undantar en del av förvärvsinkomsten från beskattning. Lagrum 63 kap. IL Kommentar Grundavdrag på förvärvsinkomst medges vid beräkning av kommunal och statlig inkomstskatt. Grundavdrag medges dock inte på inkomst av kapital. För den som varit obegränsat skattskyldig en...

arrow_forward
ra

Hävning av avtal

arrow_forward
rl

Skattetabell

Den utbetalare som är huvudarbetsgivare, d.v.s. den arbetsgivare som den anställde har sin huvudsysselsättning hos, ska göra skatteavdrag enligt skattetabell. Det är den kommun som den anställde är skriven i den 1 november året före inkomståret som avgör vilken skattetabell som gäller under inkomst...

arrow_forward
rr

Delårsperiod

K4-regler En delårsperiod definieras i IAS 34 punkt 4 som en redovisningsperiod som är kortare än ett fullständigt räkenskapsår. Enligt IAS 34 punkt 20 ska information lämnas exempelvis i rapporten över resultatet och övrigt totalresultat för innevarande delårsperiod och hittills ackumulerat under ...

arrow_forward
rr

Motorcykel

En motorcykel som används i näringsverksamheten utgör normalt en tillgång. Löpande bokföring Företagets löpande utgifter för motorcyklar, mopeder, mopedbilar och skotrar, vilka utgör transportmedel i verksamheten - och även vid hyra för transportändamål - debiteras konto 5660 Motorcykel-, moped- o...

arrow_forward
rs

SINK

Definition Schablonskatt på inkomster för fysiska personer som är bosatta utomlands. Lagrum lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Kommentar En person som är begränsat skattskyldig kan beskattas enligt SINK. Om den skattskyldige begär det kan inkomsten istället beskattas enligt de...

arrow_forward
rr

Juridiska personer

Med en juridisk person menas en sammanslutning av personer, t.ex. ett aktiebolag, ett handelsbolag, ett kommanditbolag, en ekonomisk förening. En juridisk person har precis som en fysisk person rättskapacitet, men här är det företaget självt som ikläder sig rättigheter och skyldigheter. För att för...

arrow_forward
Visar 1911 till 1920 av 5129 träffar.