Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Orkester

arrow_forward
rr

Enkla bolag

Enkla bolag föreligger om två eller flera har avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att bilda ett aktiebolag, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag, se 1 kap. 3 § lag om handelsbolag och enkla bolag. Ett exempel kan vara att två personer beslutar sig för att samarbeta genom att köpa en lott...

arrow_forward
rr

Enkel firma

Enkel firma är en annan, om inte så vanlig, benämning på enskild firma eller enskild näringsverksamhet.

arrow_forward
rr

Franchising

Franchising innebär att ett företag (franchisegivaren) knyter andra företag (franchisetagare) till sig för återförsäljning eller tillverkning av varor och tjänster. Franchisegivaren ger dessa företag rätt att använda ett namn, ett varumärke, ett produktsortiment och/eller en affärsidé. Franchisetag...

arrow_forward
rs

Likvidation

Definition Att avsluta en juridisk person genom upplösning. Lagrum 44 kap. 7 § IL Kommentar En likvidation leder till att företaget som likvideras anses avyttrat. Om tillgångar skiftas ut innan likvidationen är avslutad ska det ske en kapitalvinstberäkning. Omkostnadsbeloppet räknas av mot uts...

arrow_forward
rs

Beloppsspärr

Definition En definitiv begränsning av hur mycket av tidigare års underskott som blir kvar efter en ägarförändring. Lagrum 37 kap. 21 § och 40 kap. 15-17 §§ IL Kommentar När det skett en ägarförändring måste man ta ställning till om företaget är ett underskottsföretag och om någon del av före...

arrow_forward
rb

Bordläggning

Definition Bordläggning innebär att ett beslut i en beslutande grupp skjuts upp till nästkommande möte eller ett senare datum. Styrelsen får vid bordläggning alltså ett uppskov med att fatta ett visst beslut, exempelvis på grund av dåligt underlag, tidsbrist eller oenighet. Bordläggning kan förekom...

arrow_forward
rb

Verksamt.se

Definition Verksamt.se (www.verksamt.se) är en webbplats där Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samlar information och e-tjänster för entreprenörer och företagare. Syftet är att göra det enklare för den som driver eller vill starta företag i Sverige. På webbplatsen kan användarna bland ...

arrow_forward
rl

Vårdkostnad

arrow_forward
rm

Medlemsblad

arrow_forward
Visar 1901 till 1910 av 5043 träffar.