Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Vinst eller förlust

arrow_forward
rr

Utländsk valuta

Utländsk valuta är enligt K3 punkt 30.2 annan valuta än företagets redovisningsvaluta. Redovisningsvalutan är den valuta i vilken företaget upprättar sina finansiella rapporter enligt K3. I IAS 21 punkt 8 definieras utländsk valuta som en annan valuta än företagets funktionella valuta. Löpande bok...

arrow_forward
rr

Bränsle

Företagets utgifter för uppvärmning - bränsle - i form av t.ex. gas, eldningsolja, kol, ved, fjärrvärme och liknande kan avse företagets egen fastighet eller själva driften av verksamheten. Vid hyra av lokal ingår normalt avgifter för både bränsle, vatten, avlopp etc. i lokalhyran (konto 5010). Utg...

arrow_forward
rr

Covid-19

arrow_forward
rr

Kapitaltillgång

Enligt 25 kap. 3 § IL avses med kapitaltillgångar andra tillgångar i näringsverksamheten än lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar, inventarier, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt goodwill. Kapitaltillgång är således ett skattemässigt b...

arrow_forward
ra

Barn

arrow_forward
ra

Nattarbetsförbud

Arbetstidslagen syftar ytterst till att skydda arbetstagares hälsa genom att begränsa arbetstiden i olika avseenden. Sådana begränsningsregler finns exempelvis avseende den ordinarie arbetstiden och övertid. Lagen innehåller dessutom regler som anger att arbetstagaren ska vara ledig från arbetet i...

arrow_forward
rb

Delegering av styrelseuppgifter

Styrelsen har till arbetsuppgift att svara för organisation och förvaltning av bolaget, men har möjlighet att delegera vissa av sina uppgifter till underordnade organ, utskott eller arbetsgrupper. Grundregeln är att styrelsen aldrig kan undvika huvudansvaret för styrelsens arbetsuppgifter genom a...

arrow_forward
rm

Brexit

Efter det brittiska valet den 12 december 2019 har nu Storbritannien lämnat EU den 31 januari 2020. Under en övergångsperiod fram till 31 december 2020 fortsatte Storbritannien att ingå i EU:s momsregelverk, Tullunion och i den inre marknaden. Övergångsperioden förlängdes därefter inte. Från och me...

arrow_forward
rm

Blomstercheck

arrow_forward
Visar 1901 till 1910 av 5129 träffar.