Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

K1

BFN har publicerat två allmänna råd om K1: BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut och BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1). Enskilda näringsidkare får upprätta förenklat årsbokslut om den årliga nettoom...

arrow_forward
rl

Parkeringsböter

En anställd som har tjänstebil eller privat bil som används i tjänsten, får en del av kostnaderna betalda av arbetsgivaren, t.ex. milersättning vid tjänstekörning. Vanligen ersätter arbetsgivaren också parkeringskostnader i samband med tjänstekörning. Parkeringsböter ska aldrig ersättas av arbets...

arrow_forward
ra

Rökning

Enligt tobakslagen svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Många arbetsplatser förbjuder rökning på arbetstid. Vissa arbetsplatser godkänner rökning på lunchrasten. Det utgör inte o...

arrow_forward
ra

Sekretess

arrow_forward
rr

Semesterlöneskuld

arrow_forward
rr

Serviceavgifter till branschorganisationer

arrow_forward
rr

Omvänd skattskyldighet

K3-regler Omvänd skattskyldighet gäller för moms inom byggsektorn. Se uppslagsordet Omvänd skattskyldighet i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Resultat

Resultat är enligt K3 punkt 2.15 skillnaden mellan redovisade intäkter och redovisade kostnader under ett räkenskapsår.

arrow_forward
rl

Långtidssjukskrivning

Lag När en anställd har fått sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 dagarna, sjuklöneperioden, betalar Försäkringskassan sjukpenning till den anställde. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för anmälan till Försäkringskassan när en anställd är sjuk fr.o.m. dag 15. Anmälan kan göras skriftli...

arrow_forward
rr

Telefon och telekommunikation

Kostnader för tele- och datakommunikation omfattar både de rörliga markeringarna för t.ex. telefon- och mobiltelefonsamtal men även inträdes-, abonnemangs- och nyttjandeavgifter för bl.a. telefonväxel, telefon, telefax, digitalbox, dataöverföringar, internetanslutning, wifi och allmänt datanät samt...

arrow_forward
Visar 1891 till 1900 av 5129 träffar.