Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Äganderättsförbehåll

Äganderättsförbehåll är ett villkor i exempelvis ett avtal om avbetalningsköp som ger säljaren en slags panträttighet i den sålda egendomen. Rättigheten ger säljaren en rätt att återta egendomen att i den händelse inte köparen inte betalar hela skulden dvs. betalar sina amorteringar. Detta villkor ...

arrow_forward
rr

Överlåtbara värdepapper

I 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns följande definition av överlåtbara värdepapper: sådana värdepapper (utom betalningsmedel) som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, exempelvis: aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i andra typer av företag samt depå...

arrow_forward
rr

Överlåtelseavtal, bostadsrätt

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt ska enligt 6 kap. 4 § BRL upprättas skriftligt och skrivas under av säljare och köpare. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt ett pris. Motsvarande gäller vid byte eller gåva. För mer information om övergång av bosta...

arrow_forward
rr

Ålderspensionsavgift

Se uppslagsordet Ålderspensionsavgift i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Anställningsstöd

Definition Ett bidrag som betalas ut till arbetsgivare som anställer personer som har svårt att få jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Lagrum 15 kap. 1 § IL Kommentar Anställningsstödet är en skattepliktig ersättning som används för att bekosta lön och arbetsgivaravgifter.

arrow_forward
rs

Ansvarsförsäkringar

arrow_forward
rs

Arbetsmåltider

Definition En måltid som arbetsgivaren bekostar i direkt anslutning till ett arbetsmöte. Kommentar Arbetsgivaren kan bjuda de anställda på en måltid skattefritt i samband med intern representation, t.ex. vid informationsmöten eller planeringskonferenser. Exempel på informationsmöten är när arbets...

arrow_forward
rs

Avdragsförbud

Definition En regel som gör att en kostnad inte är skattemässigt avdragsgill oavsett när i tiden den uppkommer. Lagrum 9 kap., 25 a kap. 5 och 19 §§ IL Kommentar Det finns en del kostnader som omfattas av allmänna regler om avdragsförbud i 9 kap. IL: - privata levnadskostnader - gåva - för...

arrow_forward
rs

Avgångspension

Definition Ett erbjudande om pension före den ordinarie ålderspensionen. Kommentar I många allmänna pensionsplaner finns bestämmelser om avgångspension. Det gör att arbetsgivare kan trygga utfästelser om avgångspension med avdragsrätt. Det gäller både arbetsgivare, vars pensionsutfästelser omfat...

arrow_forward
ra

Arbetsvägran

Definition Att motsätta sig arbetsuppgifter eller att inte utföra dem kan vara exempel på arbetsvägran från arbetstagarens sida. Arbetsvägran, ordervägran eller vägran att rätta sig efter givna instruktioner kan vara grund för uppsägning om det visar på en allmän inställning hos arbetstagaren att i...

arrow_forward
Visar 1891 till 1900 av 5043 träffar.