Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Alkohol

Beskattning Alkoholhaltiga drycker (vin, sprit och starköl) och dricksvatten som tillhandahålls genom vattenledning beskattas enligt den generella skattesatsen 25 %. Den reducerade skattesatsen 12 % ska användas när ett företag säljer livsmedel , se vidare ordet livsmedel. Skattesatsen på restauran...

arrow_forward
rm

Allmännyttig ideell förening

Tabellen nedan sammanfattar momshanteringen för en allmännyttig ideell förening. Transaktion i en allmännyttig ideell förening Konsekvens Omsättning (t.ex. försäljning). Anses normalt inte bedriva ekonomisk verksamhet och ska därför inte redovisa utgående moms på försäljningen. Avdrag...

arrow_forward
ra

Tvåmånadersregeln

Vid uppsägning på grund av personliga skäl måste arbetsgivaren som steg ett uppfylla den s.k. månadsregeln i 7 § anställningsskyddslagen. Denna regel innebär att arbetsgivaren inte får grunda en uppsägning enbart på förhållanden eller händelser som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan h...

arrow_forward
rr

Postbox

Posten tar ut en fast årsavgift i förskott för postbox. Löpande bokföring Eftersom avgiften avser en kostnad för postförvaring, jämförbar med kostnader för postbefordran, kan den debiteras konto grupp 62 Tele och post (BAS 2022). Alternativt bokförs postboxavgiften på samma sätt som avgifter för ...

arrow_forward
rr

Abonnemang

Med abonnemang avses en i förväg beställd och betald rätt att under en period erhålla en serie likartade tjänster eller varor. Det kan t.ex. gälla tidningar, tidskrifter och databaser men också el, vatten och avlopp, värme, service, telefonväxel. Avgifter för abonnemang betalas vanligen i förskott ...

arrow_forward
rb

Förskottsutdelning

Definition Förskottsutdelning kallas en utdelning av utdelningsbara medel som förväntas finnas till godo vid nästa fastställda årsredovisning, till exempel när bolaget gjort en kraftig vinst efter årsstämman. Förskottsutdelning är otillåten och träffas av följderna för Olaglig värdeöverföring. F...

arrow_forward
rm

Arbetsplatser

arrow_forward
§

Revisorslag (2001:883)

arrow_forward
rb

Disponibla beloppet

Definition Det disponibla beloppet är i bolagsrättsliga sammanhang vanligtvis en benämning för det belopp som finns tillgängligt för vinstutdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna. Beloppet är i princip detsamma som Fritt eget kapital och bestäms negativt genom det belopp som inte sk...

arrow_forward
rl

A-kassa

Arbetslöshetskassan är en omställningsförsäkring som träder in och betalar ersättning under ett antal dagar när någon blir arbetslös. Under den tid en anställd arbetar och uppbär lön betalas avgifter in till A-kassan. En anställd som är medlem i en fackförening betalar en avgift till fackförbundet ...

arrow_forward
Visar 181 till 190 av 5129 träffar.