Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Transport

arrow_forward
rs

Onoterade andelar

Definition Andelar som inte är marknadsnoterade. Kommentar Alla andelar som inte är marknadsnoterade är onoterade andelar, det finns ingen egen definition av onoterade andelar. Att en andel är onoterad har betydelse för att avgöra om andelen är en näringsbetingad andel. Tänk på En andel kan var...

arrow_forward
rm

Drivmedel

arrow_forward
rb

Börs

arrow_forward
rr

Diesel

arrow_forward
rr

Förening

arrow_forward
rr

Byggnadskreditiv

Företag kan beviljas kredit i form av s.k. byggnadskreditiv för de löpande utgifterna under tiden företaget uppför en byggnad. Byggnadskreditivet fungerar på samma sätt som en successivt utnyttjad checkkredit, check/checkkredit/checkräkningskredit. När bygget är klart placeras lånen normalt med fas...

arrow_forward
rr

Hobby

Se uppslagsorden Hobby och Inkomst av hobby i Rätt Skatt.

arrow_forward
rl

Löneberedning

De företag som har anställda måste regelbundet betala ut lön till dessa. Det vanligaste är att lön betalas ut en gång per månad, vanligen den 25:e i månaden, men lön betalas även ut den 10:e, 15:e eller 20:e i månaden. Ibland förekommer löneutbetalning två gånger per månad. Den första utbetalningen...

arrow_forward
ra

Mertid

Definition Mertid är ett arbetstidsbegrepp som finns i arbetstidslagen. Med mertid menas arbetstid för en deltidsanställd arbetstagare som överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet. Deltidsanställda Begreppet gäller således deltidsanställda. Med deltidsa...

arrow_forward
Visar 1881 till 1890 av 5129 träffar.