Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Ompröva

Definition Momsredovisning som lämnats kan Skatteverket ändra och ompröva. Skatteverket ska ompröva ett beslut kring ett företags momsredovisning om företaget begär det eller om det finns andra skäl. Lagrum 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) Beskattning Begäran om omprövning ska göras sk...

arrow_forward
rm

Corporate finance

Definition Verksamhet som säljer s.k. Corporate finance-tjänster innebär att företaget säljer dels den centrala tjänsten vilket är försäljning eller förmedling av aktier vid börsintroduktion eller nyemission och dels ett flertal andra tjänster. Som exempel kan nämnas att ta fram information, prospe...

arrow_forward
rr

Byggmoms

Se uppslagsordet Omvänd skattskyldighet i Rätt Moms.

arrow_forward
rs

Frukt

arrow_forward
rm

Taiji

arrow_forward
rr

Bifirma

Bifirma heter från och med 1 januari 2019 särskilt företagsnamn i och med införandet av lag (2018:1653) om företagsnamn.

arrow_forward
rm

Factoring

Bank- och finansieringstjänster och värdepappershandel är undantagna från moms, dvs. de är momsfria (se finansiell tjänst). Däremot sägs uttryckligen i momslagen att t.ex. administrativa tjänster avseende factoring inte är momsfria utan momspliktiga. Med administrativa tjänster avses t.ex. bokförin...

arrow_forward
rs

Garageförmån

Definition När arbetsgivaren tillhandahåller anställd fri garageplats. Lagrum 61 kap. 2 § IL Kommentar Om arbetsgivaren separat betalar en garageplats i anslutning till den anställdes bostad uppkommer normalt en skattepliktig förmån för den anställde. Förmånen ska då värderas till marknadsvärde...

arrow_forward
rr

Byggnader

arrow_forward
ra

Ratihabition

arrow_forward
Visar 1871 till 1880 av 5129 träffar.