Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Hobby

Se uppslagsorden Hobby och Inkomst av hobby i Rätt Skatt.

arrow_forward
rl

Löneberedning

De företag som har anställda måste regelbundet betala ut lön till dessa. Det vanligaste är att lön betalas ut en gång per månad, vanligen den 25:e i månaden, men lön betalas även ut den 10:e, 15:e eller 20:e i månaden. Ibland förekommer löneutbetalning två gånger per månad. Den första utbetalningen...

arrow_forward
ra

Mertid

Definition Mertid är ett arbetstidsbegrepp som finns i arbetstidslagen. Med mertid menas arbetstid för en deltidsanställd arbetstagare som överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet. Deltidsanställda Begreppet gäller således deltidsanställda. Med deltidsa...

arrow_forward
rr

K1

BFN har publicerat två allmänna råd om K1: BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut och BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1). Enskilda näringsidkare får upprätta förenklat årsbokslut om den årliga nettoom...

arrow_forward
rl

Parkeringsböter

En anställd som har tjänstebil eller privat bil som används i tjänsten, får en del av kostnaderna betalda av arbetsgivaren, t.ex. milersättning vid tjänstekörning. Vanligen ersätter arbetsgivaren också parkeringskostnader i samband med tjänstekörning. Parkeringsböter ska aldrig ersättas av arbets...

arrow_forward
ra

Rökning

Enligt tobakslagen svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Många arbetsplatser förbjuder rökning på arbetstid. Vissa arbetsplatser godkänner rökning på lunchrasten. Det utgör inte o...

arrow_forward
ra

Sekretess

arrow_forward
rr

Semesterlöneskuld

arrow_forward
rr

Serviceavgifter till branschorganisationer

arrow_forward
rl

Startavgifter

Lag Den anställde kan som en skattefri förmån få enklare motion betald av arbetsgivaren. Regler för detta finns i inkomstskattelag (1999:1229). Ibland betalar arbetsgivaren personliga startavgifter till anställda när de deltar i olika tävlingar som t.ex. Vasaloppet, Stockholm Marathon, Vårruset m...

arrow_forward
Visar 1861 till 1870 av 5129 träffar.