Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Företagshälsovård

Definition En oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Lagrum 16 kap. 23 § IL Kommentar Företagshälsovård är en skattefri förmån för de anställda och kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren. Företagshälsovårdens huvudsakliga uppgift är att bedriva ett förebyggand...

arrow_forward
rs

Fribrev

Definition Den intjänade ovillkorade rätten till pension vid en viss given tidpunkt. Kommentar Begreppet används även som benämning på en pensionsförsäkring där det inte längre betalas in några premier. För att beräkna avdragsutrymmet enligt kompletteringsregeln (pensioner) behöver man ta reda på...

arrow_forward
§

Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

arrow_forward
rl

Vibrationsskada

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:6 finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller.

arrow_forward
ra

Arbetstagarledamöter

För att ge de fackliga organisationerna medinflytande genom att ge de anställda insyn i och inflytande över företagets verksamhet finns en särskild lag: lagen om styrelserepresentation för de privatanställda. I ett företag med minst 25 arbetstagare har som regel de anställda rätt att utse två ledam...

arrow_forward
rl

Anstånd med inkomstdeklaration

Inkomstdeklarationen ska lämnas till Skatteverket senast vid midnatt den första vardagen i maj. Om du inte lämnar in deklarationen i tid kan du få en förseningsavgift på 1250 kronor. Om du dröjer mer än 3 månader med att lämna in deklarationen tillkommer ytterligare en förseningsavgift på 1250 kron...

arrow_forward
ra

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har till uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Arbetstagare ska i arbetet ha rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverkets tillsyn ska leda till att minska riskerna för ohä...

arrow_forward
§

Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

arrow_forward
ra

Anställningsbekräftelse

Definition Anställningsbekräftelse upprättas av arbetsgivaren och bekräftar vad anställningen innebär. Av anställningsbekräftelsen ska det framgå huruvida anställningen är en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Vidare ska andra huvudsakliga villkor framgå, såsom lön och övrig...

arrow_forward
rb

Avstämningsregister

Definition Avstämningsregister är ett elektroniskt register vilket består av avstämningskonton som läggs upp för ägare av finansiella instrument, vilka registreras enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Avstämningskontona innehåller uppgift om bland annat a...

arrow_forward
Visar 1861 till 1870 av 5043 träffar.